ניתוח ההכנסות וההוצאות של הארגון הוא חלק חשוב מהתוכנית האסטרטגית של הארגון

עסקים

ניתוח הכנסות והוצאות הארגוןמאפיין את מצבה הכספי של החברה בתום תקופת הדיווח. הוא משקף את הנתונים על הכנסות, הוצאות ותוצאות כספיות אחרות. ניתוח ההוצאות וההכנסות של המיזם מייצג למשתמשים חיצוניים את המידע על מקורות הרווח או על סיבות ההפסד ופותח את התמונה הכללית על תוצאות הפעילות של החברה.

ניתוח הכנסות והוצאות הארגוןנעשה בו שימוש לא רק כדי להעריך את תוצאות פעילותה בתקופת הדיווח, אלא גם לגבש תחזית לפעילותה העתידית. התחזית של תוצאות עתידיות היא משמעותית מאוד למשקיעים, שכן זה אומר את האפשרות של רווח בעתיד, עבור הנושים, תחזית חיובית, מעל לכל, פירושו אפשרות לשלם את סכום החוב בריבית. אם הפעילות של החברה צפויים להיות רווחיים, המצב מוערך כמו חוסר האפשרות לשלם את החוב בריבית, ואין זה סביר כי איזה סוג של בנק יסכים להנפיק הלוואה לארגון זה. כאשר מנתחים את ההכנסות וההוצאות של הארגון, יש צורך לעמוד במספר דרישות המשמשות כדי לחזות במדויק את הפעילות של הארגון. דרישה לספק מידע על פעילות מופסקת, על עסקאות עם גופים קשורים, על איסוף דוחות מגזרים, על שיקוף אירועים ועובדות מותנות. עובדות אלו ואחרות מאפשרות לך לבצע תחזית מדויקת של העבודה של החברה לעתיד. ניתוח הכנסות הארגון מאפשר לך לקבוע את הרווחיות של הארגון ולתכנן את הכנסותיו.

לאחר שקיבל מידע אמין על פעילויותאובייקט לתקופה הקודמת, אתה יכול ללמוד לפתח את החלטות ניהול נכון, תוכניות תוכניות עסקיות לעתיד. בתנאים של כלכלת שוק, חשוב מאוד לחשב את היציבות הפיננסית של הארגון, כלומר, כדי להבטיח מצב של משאבים כספיים בהם ניתן לתמרן באופן חופשי כספים ולהבטיח את תהליך הייצור רצוף המכירה ללא הפרעה של מוצרים כתוצאה השימוש שלהם. גבולות היציבות הפיננסית של הארגון נחשבים לגורם החשוב ביותר בכלכלת שוק. חוסר היציבות הפיננסית מוביל לחדלות פירעון, למחסור במזומנים, ולאחר מכן לפשיטת רגל. יציבות פיננסית מופרזת מובילה להאטה בפיתוח, להקטנת הרווחים ולהגדלת זמן מחזור ההון.

ניתוח ההכנסות וההוצאות של הארגון מאפשרלהצדיק את הפרמטרים של יציבות כזו, אבל לא נותן הזדמנות לשפוט את המצב הפיננסי של החברה כרגע. ניתוח הכנסות והוצאות תמיד הכרחי, ללא קשר ליחסים הכלכליים. צורך דחוף לניתוח כזה מתעורר כאשר ישנה טרנספורמציה וארגון מחדש של ארגונים או מבנים משפטיים מאורגנים. זה קשור לעיבוד של מגוון רחב של מידע על הפעילות של הארגון, אשר משמש לעתים קרובות במסמכי הדיווח הכספי. נתונים אלה אינם משפיעים בשום אופן על שיקול הדעת על מצב העניינים בארגון, אך ניתוחם המדויק צריך להיות מעובד.

המטרה העיקרית שלו היא לקבל את הראשיפרמטרים אינפורמטיביים המעניקים תמונה מדויקת ואובייקטיבית של ההכנסות וההוצאות של המיזם לתקופה מסוימת. ניתוח תנועת הכספים מאפשר לך לתת הערכה מקיפה של כל הפעילות הכלכלית ולעקוב אחר המגמות העיקריות בהתפתחותה. ניתוח ההכנסות וההוצאות של הארגון הוא החלק החשוב ביותר של התוכנית האסטרטגית, לפיה הארגון יכול להתקיים בנוחות במשך זמן רב.

תגובות (0)
הוסף תגובה