פרוטוקול המחלוקות לאמנה הוא מסמך חשוב

עסקים

הנוהג של סיום הסכם, יהא אשר יהא,היא לשמור את כל הנקודות שלה באותו זמן להגן על האינטרסים של החברה שלה. לשם כך יש צורות של הסכמים נוספים ופרוטוקול של חילוקי דעות לאמנה.

במהלך קבלת ההחלטה יש הרבה שאלות:מה לעשות, לחתום על הסכם עם פרוטוקול של חילוקי דעות או לעשות הסכם נוסף אליו. מה יקרה אם צד אחד יחתום על מחלוקת אם הצד השני לא יחתום עליה? מהם הדקויות בתכנון המסמכים? כאשר יש בהירות בכל הנושאים האלה, אז הכל קורה כרצונך.

הסכמי משפט אזרחי ואופי כלכלי

כל תנאי החוזים נקבעים בהסכמההצדדים, כמובן, בתוך החוק. כלומר, לא צריך להיות שום סתירות. אבל האינטרסים של הצדדים עשויים לא לחפוף. המפלגה שקיבלה את החוזה שכבר חתמה על ידי הצד השני יש את ההזדמנות לחתום עליו, לאחר שהונפקו פרוטוקול של חילוקי דעות לחוזה. הצעה זו לשנות סעיפים מסוימים של החוזה, אשר ניתן להסיק כמעט לכל חוזה משפטי אזרחי. פרוטוקול כזה נערך כאשר אחד הצדדים יש הסכם כבר חתום.

חשוב להבין את משמעות הפרוטוקולחילוקי דעות. לדוגמה, יש מצב שבו אתה לא מסכים עם הספק על סכום העונש במקרה של עיכוב התשלום עבור הסחורה. בחוזה, הספק אינו מגביל את ערכו, שולח לך חוזה חתום. אתה מצייר פרוטוקול לחשוף את התנאים שלך, מציע להגביל את זה ל -10%. ולשלוח עותק של החוזה לספק, כמו גם את הפרוטוקול של חילוקי דעות לחוזה, אשר עליו לחתום ולחזור אליך. כאשר החוזה נחתם על ידי שני הצדדים עם פרוטוקול של חילוקי דעות (אשר ניתן לחתום והוחזר לך, או לא ניתן לחתום), אז המקרה הוא בלתי מעורער. בפרקטיקה של סכסוכים, יש לשקול את הנוסח עם פרוטוקול המחלוקות ו -10% מהעונש.

במקרה של מחלוקות, ייחשב בוררותאת ההצעות שלך בפרוטוקול של חילוקי דעות, והם יהיה יתרון מובהק בהחלטת בית המשפט. חשוב לזכור רק ניואנס אחד. החוזה נחתם עם כתב יד: עם פרוטוקול של חילוקי דעות. לאחר שקיבל את החוזה עם החתימה, אך ללא תוספת מכרעת זו, פשוט עם הפרוטוקול המצורף, הצד השני יכול לזרוק את ההצעות שלך לתוך האשפה ולומר שהם לא.

חוזי מדינה והסכמים נוספים

פרוטוקול של חילוקי דעות לחוזה המדינהאינו שונה מצורות אחרות של חוזים שנקבעו בקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית, כפי שהוא מונחה על ידי אותה הנורמה החקיקה - הקוד האזרחי. קיומו של נספח לפרוטוקול פרוטוקול המחלוקת אינו אומר כי לא הושג הסכם. רק חלק מהפריטים שלה ניתן לשנות עם הליך משפטי זה.

פרוטוקול של מחלוקת להסכם הנוסףזה לא יהיה הגיוני כשלעצמו מסיבה פשוטה: אתה משא ומתן, להגיע להסכמה כלשהי, להסכם נוסף להסכם. ואז, לאחר שקיבל את ההסכם על הידיים, במקום לחתום עליו, להפוך את הפרוטוקול של חילוקי דעות. התנהגות זו אפשרית רק כאשר אתה לא רוצה להיות יותר קשרים עם החברה הזאת לא מתכוונים לעבוד איתם בעתיד.

הסכם משלים, ככללהם חותמים לאחר המסקנה והחתימה על החוזה הראשי, ולכן כל הפריטים העולים מעבר לנושאים הטכניים מתנהל ים ומוסכמים מראש, ואילו פרוטוקול המחלוקות לחוזה כולל שינויים בסעיפי החוזה שעליו לא הושג ההסכם, והחוזה לא נחתם על ידי אחד הצדדים.

תגובות (0)
הוסף תגובה