מהו פולחן הכנסייה באורתודוקסיה?

התפתחות רוחנית

הכנסייה האורתודוכסית הקימה מסורתביצוע טקסים רבים המשפיעים על חייו של המאמין בדרכים שונות, אבל באותו זמן תמיד להקים את הקשר שלו עם אלוהים. כמה מהם באו אלינו מימי התנ"ך ומוזכרים בכתבי הקודש, לאחרים יש מקור מאוחר יותר, אבל כולם, יחד עם המסתורין הקדוש, הם חלק בלתי נפרד מהיסוד הרוחני המשותף של אמונתנו.

כנסייה הכנסייה

ההבדל בין טקסים לסקרמנטים

לפני שתתחיל לדבר על מהטקסי הכנסייה באורתודוכסיה, יש להדגיש את ההבדל הבסיסי שלהם בין צורות אחרות של פעולה מקודשת, אשר נקראים סקרמנטים, ואשר הם לעתים קרובות מבולבלים. ה 'נתן לנו 7 טקסים - טבילה, חרטה, משחה, נישואין, הקודש, משחה, כהונה. כאשר הם מחויבים, החסד של אלוהים הוא העביר באופן בלתי נראה למאמינים.

באותו זמן, טקס הכנסייה הוא רקחלק מהמציאות הארצית שמעלה את הרוח האנושית לקבלה של הסקרמנט ומכוונת את תודעתה למשימה של אמונה. יש לזכור כי כל הטכסים הפולחניים מקבלים את משמעותם הקדושה אך ורק באמצעות התפילה הנלווית. רק דרך זה יכול להפוך את הטקס פולחן, ואת התהליך החיצוני יכול להיות פולחן.

סוגי הטקסים האורתודוקסים

עם מידה רבה של קונבנציונליות, כל האורתודוקסיםהטקסים ניתן לחלק לשלוש קטגוריות. הקבוצה הראשונה כוללת טקסי ליטורגית הנכללים בצו הכללי של החיים הליטורגית של הכנסייה. ביניהם להתחייב להסרת טוב יום שישי של התכריך הקדוש, ברכה שנתית של המים, כמו גם את הקידוש של Artos (חמץ) על שבוע הפסח, טכס בכנסיית משחה עם שמן, שבוצע על הבוקר, ועוד כמה.

איך להתוודות /

הקטגוריה הבאה שייכת למה שמכונהטקסים יומיומיים. אלה כוללים את הקידוש של הדירה, מוצרים שונים, כולל זרעים ושתילים. אז אתה צריך שם את הקידוש של התחלות טובות, כגון תחילת צום, נסיעה או בניית בית. אותו דבר יש לייחס לטקסי הכנסייה של המנוח, הכוללים מגוון רחב של פעולות פולחניות וטקסי.

לבסוף, הקטגוריה השלישית היא סמלית.טקסים שנוצרו באורתודוכסיה להביע רעיונות דתיים מסוימים והם סמל לאחדות האדם עם אלוהים. במקרה זה, סימן הצלב הוא דוגמה. זהו גם טקס כנסייתי, המסמל את זכר הסבל שעבר על ידי המושיע, ובמקביל משמש כמכשול אמין נגד פעולת הכוחות הדמוניים.

משחה

הבה נדבר על משהו משותףטקסים. כל מי שהיה במקרה בכנסייה בבוקר (שירות אלוהי שנערך בבוקר) היה עד, ואולי אפילו חבר בטקס, שבו הכומר מבצע משחה צולבת של מצחו של המאמין עם שמן מקודש בשם שמן.

טקסי כנסייה באורתודוקסיה

טקס זה הכנסייה נקרא anointing. הוא מסמל את החסד של אלוהים, שפך על האדם, והוא בא אלינו אלינו מן התנ"ך פעמים, כאשר משה הוריש למשוח עם שמן אהרון הקדוש כל צאצאיו - משרתים של בית המקדש בירושלים. בברית החדשה, ג'יימס השליח מזכיר את איגרת הקהילה שלו פעולה הריפוי שלו ואומר כי זה טקס הכנסייה חשוב מאוד.

הבנה - מה זה?

כדי למנוע טעות אפשרית בהבנהשניים מן המאפיינים המשותפים של הטקסים הדתיים - משחה של המשחה ואת פקודת הקהילה - דורשים הסבר. העובדה היא שבכל אחד מהם נעשה שימוש בשמן המקודש - אשוח. אבל אם במקרה הראשון, מעשיו של הכומר הם סמליים בלבד, השני הם מכוונים את הפנייה החסד של אלוהים.

לפיכך, את סקרמנט של unctionהוא טקס מורכב יותר, והוא מתבצע, על פי כנסי הכנסייה, על ידי שבעה כמרים. רק במקרים קיצוניים מותר להתבצע על ידי כומר אחד. המשחה נעשית בשמן שבע פעמים, עם קטעים מן הבשורה, פרקים מאיגרת השליחים, ותפילות מיוחדות המיועדות לארוע זה. עם זאת, טקס הכנסייה של המשחה, כאמור לעיל, מורכב רק בעובדה כי הכהן, כאשר ברכה, מניח את סימן הצלב על מצחו של המאמין.

טקס כנסייה של הלוויה

הטקסים, הקשורים עם סוף חיי האדם על פני כדור הארץ

טקס הכנסייה גם תופסת מקום חשוב.הלוויה וזכרם לאחר מכן. באורתודוקסיה מודגש הדבר במיוחד לאור חשיבותו של הרגע שבו נשמת האדם, הנפרדת עם בשר תמותה, עוברת אל הנצח. בלי לגעת בכל צדדיה, הבה נתרכז רק בנקודות החשובות ביותר, ובהן ללוויה ראויה לתשומת לב מיוחדת.

זו הלוויה ניתן לבצע מעלמת רק פעם אחת, בניגוד לרקיאם, ליטיה, הנצחה וכו '. הוא מורכב מקריאת השירה (הלימוד), ובנוגע לאנשי העולם, לנזירים, לכוהנים ולתינוקים, הסדר שלהם שונה. מטרת ההמנון היא לשאול את אלוהים על מחילה של חטאים לעבד החדש שזה עתה הוטבע (עבד) ולתת שלום לנשמה שעזבה את הגוף.

בנוסף ללוויה, המסורת האורתודוקסיתמספק כזה טקס חשוב כמו dirge. זה גם שיר תפילה, אבל משך הזמן שלה קצר בהרבה מהלוויה. מקובל לערוך אזכרה ביום השלישי, ה -9 וה -40 שלאחר המוות, וכן ביום השנה, ביום הולדתו וביום ההולדת של הנפטר. כאשר הגוף נלקח מהבית, כמו גם בהנצחת הכנסייה של המנוח, טקס נוסף של הפולחן רקים מתבצע - ליתיום. הוא קצר במקצת מהרקוויאם ועובר גם על פי הכללים שנקבעו.

טקס פולחני של הכנסייה

קידוש של מגורים, אוכל והתחלות טובות

קידוש במסורת האורתודוקסיתאת הטקסים שהביאו את ברכתו של אלוהים על האדם וכל מה שמלווה אותו בחיים הארציים. על פי ההוראה של הכנסייה, עד ביאתו השנייה של ישו בעולם סביבנו, האויב של המין האנושי, השטן, יעשה באופן בלתי נראה את עבודתו המלוכלכת. ביטויים חיצוניים של פעילותו, אנו נידונים לראות בכל מקום. האדם אינו יכול להתנגד לו ללא עזרת הכוחות השמימיים.

לכן טקסי הכנסייה חשובים כל כך.לנקות את בתיהם מנוכחותם של כוחות אפלים בהם, כדי למנוע מהרשע להיכנס אלינו יחד עם האוכל שהם אוכלים או לשים מכשולים בלתי נראים בדרך של התחייבויות טובות שלנו. עם זאת, יש לזכור כי כל טקס, כמו גם את הסקרמנט, רוכש את כוחו של החסד רק תחת מצב של אמונה בלתי מתפשרת. כדי לקדש משהו, תוך כדי ספק את האפקטיביות ואת הכוח של הטקס, הוא מעשה ריק ואפילו חטא, אשר אותו אויב של המין האנושי דוחף אותנו אל.

טקסי כנסייה עבור המנוח

ברכת מים

שלא לדבר על טקס הקידוש של המים. על פי המסורת שנקבעה, קידוש המים (ברכת המים) הוא קטן וגדול. במקרה הראשון, הוא מבוצע פעמים רבות במהלך השנה במהלך התפילה ובמהלך טקס ההטבלה. בשני, טקס זה מתבצע פעם בשנה - במהלך חג טבילתו של האדון.

היא הוקמה בזיכרון של האירוע הגדול ביותר,המתואר בבשורה - טבילה של ישוע המשיח במי הירדן, שהפך לאב הטיפוס של הכביסה של כל החטאים האנושיים, המתרחשת בגופן הקדוש, אשר פותחת את הדרך עבור אנשים אל חזה של כנסיית המשיח.

כיצד להתוודות על קבלת מחילה?

כנסיית חטאים של חטאים, ללא קשרבמכוון הם היו מחויבים או מתוך בורות, שנקרא הודאה. להיות סקרמנט, ולא טקס, הודאה אינה קשורה ישירות לנושא של מאמר זה, ובכל זאת, בקיצור, אנחנו נשכון על זה בגלל חשיבותו הקיצונית.

כנסיית הכנסייה של משחה

הכנסייה הקדושה מלמדת שכולם הולכיםההודאה חייבת קודם כל להתפייס עם שכניו, אם היה לו כל מחלוקת איתם. בנוסף, הוא חייב לבכות את מעשיו, אחרת איך להודות בלי להרגיש אשמה? אבל זה לא מספיק. חשוב גם שיש כוונה איתנה לשפר ולהמשיך לחתור לחיים צדיקים. הבסיס העיקרי שעליו נבנה ההודאה הוא האמונה בחסדי האל ותקווה לסליחתו.

בהעדר זה האחרון והחשוב ביותרהאלמנט הוא חסר תועלת וחזרה בתשובה. דוגמה לכך היא הבשורה יהודה, שחזר בתשובה כי הוא בגד בישוע המשיח, אבל חנק בגלל חוסר האמונה בחמלה האינסופית שלו.

תגובות (0)
הוסף תגובה