האם מס הכנסה של רוסיה תמיד 13% מהשכר?

כספים

ברוסיה, הרבה אוספים מס שונים. וכל אזרח צריך לדעת עליהם. אחרת, אתה יכול לקבל הרבה בעיות עם החוק. בפרט, עם שירות המס. כרגע, כל אזרחי רשמית מקבל רווח במס. זהו מה שנקרא מס הכנסה. האם 13% מהשכר. אבל האם זה תמיד? האם איכשהו אני יכול להקטין אותו? או בדרך כלל נקי? מה הרווח במס? האם זה באמת עבור כל האזרחים?

מס הכנסה הוא 13 מהמשכורת

מה מסים

למעשה, לא. יש אנשים שלא משלמים מס הכנסה. ולא כולם להעביר חלק הרווחים שלהם לשירות המס. אילו הגבלות חלות בעניין זה בשנת 2016?

מס הכנסה הוא 13% מהשכרדמי במשך שנים רבות הפדרציה הרוסית. זה לשים לתשלום על ידי כל אזרחי מקבל רווח רשמי. אין צורך לעבוד על שיא עבודה. אחרי הכל, תשלום זה מבוצע עבור:

 • רווחים בעבודה;
 • הרווח שהתקבל כתוצאה ממכירת רכוש;
 • להשכיר נכס / דירה;
 • הכנסות שהתקבלו כתוצאה מעשיית עסקים;
 • הרווחים מחוץ לפדרציה הרוסית;
 • מנצח.

אבל כמה מקורות רווח אינם כפופים לתשלום זה. אילו מהם?

מה לא במס

מס הכנסה מפרטים (משכר)מתרחש תמיד. אבל כמה מקורות קבלת מזומנים לא דורשים תשלום של עונש זה לשירות המס. על איזה מצבים אנחנו מדברים?

הכנסות המסים אינן כפופות לעונשי מס:

 • רווח ממקרקעין שבבעלות אדם למעלה משלוש שנים;
 • הטבות;
 • פנסיה;
 • תשלומים חברתיים;
 • ירושה;
 • רווח, שהועבר על ידי תרומה של קרובי משפחה.

האם זה תמיד 13%

לפיכך, במקרים מסוימים זה אפשרי לאלשלם את אחוז מסוים מן הרווח שהתקבל. לא צפויות הטבות אחרות. אבל האם מס הכנסה תמיד 13% מהשכר?

כמה הוא מס הכנסה

התשובה לשאלה זו אינה כה קשה. אנשים רבים חושבים שכן, כל הרווחים כפופים לתשלום כזה. במציאות, הכל שונה במקצת.

ברוסיה כרגע, יש כללים,לפיו 13% משולמים על ידי ארגונים ואזרחים תושבי הארץ. בנסיבות מסוימות, מס הרווח מצטמצם או גדל. האפשרות השנייה היא הרבה יותר נפוץ בפועל.

אם אנחנו מדברים על רווחים רשמיים, אז כן, 13% יצטרכו לשלם לכל אזרחי רוסיה. ואין חריגים בתחום זה.

הימורים אחרים

ובאיזה נסיבות ניתן יהיה להעביר לרשויות המס פחות או יותר רווחים? מספיק ללמוד את החקיקה הקיימת כדי לענות על שאלה זו.

כמה יהיה מס הכנסה אםהמשלם הוא אזרח של מדינה אחרת? הזרים רשימה 30% מהרווחים שלהם. 15% - מס הכנסה שהתקבלו מארגונים רוסיים על ידי תושבי חוץ של הפדרציה הרוסית.

שיעורי הריבית המפורטים פחות ישולמו אםזו שאלה של רווח על דיבידנדים עד 2015 או קיבל על איגרות חוב שהונפקו לפני 2007. בפועל, מצבים כאלה הם נדירים ביותר.

מס הכנסה אישית על שכר

ברוב המקרים, מס ההכנסה הוא13% מהשכר. אבל עבור הפרס יצטרך לשלם יותר. כרגע אם אדם זוכה במשהו, הוא חייב לשלם 35% מערכו של הזכיות או לתת את נתח מסוים של מזומנים.

אולי, כל אלה הם שיעורי המס עבור רווח,שהתקבלו על ידי ארגונים ויחידים. מתברר כי עם הרווחים הרשמי, זה תמיד הכרחי לתת 13% למדינה. בעוד כלל זה לא מתוכנן להיות שונה.

תגובות (0)
הוסף תגובה