SAR. בדיקת פוליטיקה: עצה לנהגים כיצד לרכוש מדיניות MTPL אמיתית

כספים

כל אדם מודרני צריך להיות אחראילגשת למסקנה של העסקה. רכישת ביטוח MTPL אינו יוצא דופן. ייתכן שיהיה צורך באימות אם רכשת חוזה ביטוח חובה שלא במשרדה הרשמי של חברת הביטוח, אלא מסוכן המייצג את מוצריהן של חברות רבות. במקרה זה, מדיניות בדיקת מסד הנתונים של PCA היא הכרחית.

rsa מדיניות לבדוק

בדוק לפי מספר הטופס

אתה יכול לבדוק את הטופס שנרכש באינטרנט. מסד נתונים זה נעשה עבור חברות הביטוח, אשר בתוך דקות יכול לקבל את כל המידע הדרוש.

לכן, אימות של מדיניות של OSAGO על SAR מוחזק בבמצב מקוון באתר autoins.ru הרשמי. כדי לבדוק את זה יש צורך לבקר את הסעיף "OSAGO", בחר את תת פריט "מידע עבור מבוטחים קורבנות" והזן את מספר 10 ספרות של הטופס שנרכש.

לאחר שבדיקת אתר ה- PCA תבדוק את המדיניות, יופיעו הפרטים הבאים:

rs מדיניות לבדוק

  • שם החברה שעבורה מופיע טופס זה.

  • שם המבוטח.

  • תקופת הביטוח ותקופת הביטוח.

  • נתוני הרכב המתקבלים לביטוח.

  • רשימת המורשים לנהוג ברכב.

  • גודל

  • KMB (הנחה הנהג).

  • גודלו של דמי הביטוח על פי החוזה.

אם כל המידע שייך לזההמבוטח, אשר מכר את המדיניות, אז הכל בסדר, העסקה בוצעה כראוי. אם הנתונים של אדם אחר הוא שהונפק על פי מספר הפוליסה, אתה בידיים של רמאים אשר מכרו לך מדיניות לא חוקית.

Base PCA: בדיקת המקוריות של מדיניות

יצוין כי הבסיס של האיחוד הרוסי של המבטחים המוטוריים הוא זמין באופן חופשי. זה יכול לשמש מסביב לשעון ללא תשלום ברחבי רוסיה.

בדיקה של מדיניות osago על rs
אם תפריט אתר ה- PCA, בדוק את המדיניותבלתי מובן, אתה יכול ליצור קשר עם המפעיל ולקבל את העצה הנדרשת בחינם. לנוחיותכם, כל החדרים מוצגים בדף הראשי של האתר הרשמי. אם, לאחר אימות, מתברר כי טופס CTPO שנרכש שייך לחברה אחרת או לא רשום בכלל, כדאי לקחת צעדים והחזרת שילם.

מה אם המדיניות אינה חוקית?

אם רכשתם מדיניות CTP לחברה שנשללה ממנה רישיון, או רק טופס מזויף, עליכם לדעת: במקרה של אירוע מבוטח, PCA לא תשלם עבורכם דבר.

היום, אנשים רבים על World Wide Web מציעיםלקנות מדיניות מזויפת, לא שונה מזה, תמורת תשלום מינימלי. אם אתה מסכים לעסקה, אז זה עבירה פלילית. על פי סעיף 327 לחוק העונשין, עבודת קנס או תיקון ניתנת לשימוש במסמך שקר.

כל נהג צריך לנקוט גישה אחראיתביטוח בעיה ללכת לאתר PCA. בדיקת המדיניות היא תהליך אינטגרלי להיום. זה בזכות שלה ואת אתר PCA כי אתה יכול לקבל תשלום ביטוח ולהגן על עצמך מפני הוצאות פיננסיות בלתי צפויות. הצלחות!

תגובות (0)
הוסף תגובה