המס הוא ... המשמעות של המונח, את סוגי ותפקיד של מסים

כספים

אנחנו כל הזמן מוקפים מסים.אנחנו קונים מוצרים, מקבלים עבודה ומקבלים את המשכורת הראשונה, אנחנו מקבלים מכונית או חלקת נופש - ואנחנו מתמודדים עם התשלומים האלה. על פי החקיקה של הפדרציה הרוסית, המס הוא תשלום חובה. זה מוטל על ישויות משפטיות ויחידים בצורה של ניכור של הכספים המוחזקים לתמיכה כספית של פעילויות של המדינה (או) ישויות עירוניות.

מס זה

לכן, ההגדרה כברתפקידים, תפקידים וצורות של תשלומים אלה. מוסדות המדינה, משכורות של עובדי המדינה, הבריאות, החינוך, הצבא - כל זה דורש כספים מתקציב, אשר מלא בעיקר עם תשלומי מס. אז, אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אנחנו רק צריכים לתת חלק מהרווחים שלנו למדינה.

מערכת המס הפדרציה הרוסית מחולק לשלוש רמות:הפדרלי, האזורי והמקומי. לפי הקריטריון של אופי התפיסה, גם המיסים הישירים והעקיפים נבדלים. מס ישיר הוא תשלום הקשור ישירות לתוצאות הפעילות הכלכלית. עקיף כבסיס לוקח ערך מוסף על טובין, מחזור או נפח המכירות של מוצרים או שירותים. אלה כוללים מע"מ, מכס, וכן מס על עסקאות עם ניירות ערך והבלו.

- מערכת מס

לתשלומי המס יש את הפונקציות הבאות:

  • ויסות - נועד להסדיר תהליכים כלכליים ולפתור משימות שונות של מדיניות מס המדינה;
  • פיסקלית - הפונקציה העיקרית, היא ליצור קרן כספית, שממנו המדינה יכולה למשוך כספים לצרכים שונים;
  • הפונקציה החברתית היא להפיץ כספים לטובת המגזרים הפחות מוגנים באוכלוסייה באמצעות סובסידיות;
  • שליטה - נועד לבדוק את האפקטיביות של ישויות כלכליות, כמו גם את האפקטיביות של המדיניות הכלכלית של המדינה.

למשלם המסים - לאדם שממנותשלומים, יש לזכור תקופות מיוחדות כאשר מסים ישירים מסוימים ישולמו. עבור תשלומים מסוימים השנה, עבור אחרים - רבעון. תשלום המסים נעשה בזמן, יחיד עבור כל תשלום. הימנעות תשלום מאיים עם קנסות, עונשים ועוד תוצאות לא נעימות.

מס הוא כלי ניהול רב עוצמה

תשלום מסים
כלכלה. עם חלק קטן יחסית של ההכנסות, יש גירוי רב של הפעילות העסקית, אבל
תקבולים לתקציב הם מעטים יחסית.רמה גבוהה של עומס עבודה, ככלל, מקטינה במידה מסוימת את הפעילות הכלכלית והופכת לאדמה להתחמקות מתשלומים. במקרה זה, הדבר העיקרי עבור המדינה הוא למצוא איזון יציב. זה יכול להיעשות גם על ידי יישום תמריצים מיוחדים המס: הנחות, זיכויים, זיכויים, דחיות והעדפות אחרות.

בעיני אנשים רגילים, כמובן, מס הוא חתיכתההכנסה שלהם, שהמדינה לוקחת מהם לא ידוע למה ולמה מטרות. אבל, כמובן, זה לא רק מחווה, כספים אלה בצורה זו או אחרת לחזור לכלכלה ולעזור לו להתפתח.

תגובות (0)
הוסף תגובה