עקרונות מודרניים לניהול חשבונות

כספים

בכלכלה המודרנית, חשבונאותהוא לא רק כלי לעיבוד מידע כלכלי וכלכלי, אלא גם משתתף פעיל ביישום אסטרטגיית הפיתוח של החברה או החברה. לכן המשימות והעקרונות המודרניים שלה שונים באופן מהותי מאלה שהתרחשו, למשל לפני 20 שנה. חשבונאות מודרנית מבצעת הרבה יותר משמעותי הרבה פונקציות תוכן, אשר הופכים אותו לגורם ישיר של הרווחה הכלכלית של הארגון.

ניהול חשבונות היא מערכת הוליסטית,לרבות משימות ועקרונות של ניהול חשבונות, מידע ופעילויות מחשוב, נהלים ומשאבים, שבאמצעותם מתבצעים הפונקציות הקלאסיות של הניהול הפיננסי: חישוב, הכללה, חשבונאות, ניתוח, בקרה, חיזוי ועוד.

המטרה המובילה של מערכת כזו היא קבועהניהול יתרת הארגון, תזרים המזומנים שלו, משאבים, נכסים וחפצים אחרים המרכיבים את ההון של הארגון. המדד החשוב ביותר לאפקטיביות המודל הנוכחי הוא משימותיו, הנחשבות כתוצר סופי של פעולות חשבונאיות ואנליטיות, ועקרונות הניהול החשבונאי.

המשימות שנפתרו על ידי הנהלת חשבונות הן:

- מחקר וזיהוי מקורות הסיכונים בעבודת המפעל או המוסד;

- פיתוח, יישום וניהול מדיניות התמחור של החברה;

- שותפות (עם שיווק ושירותים אחרים) השתתפות בפיתוח מדיניות מבחר;

- הערכה מקצועית ואמינה של האפקטיביות של עלויות, השקעות, הלוואות.

הבסיס הבסיסי השני הוא עקרונות חשבונאות חשבונאית, המייצגים את ההפרשות הכלליות והדרישות המשמעותיות ביותר לסוג זה של פעילות.

בואו ניקח בחשבון כמה עקרונות בחשבון המנהלי, הגדרת היום יעילות כלכלית של מפעלים וחברות.

עקרון האמינות נובע מן ההצהרה כי אין מקום לספק ולהפעיל נתונים לא מדויקים ולא מאומתים ומידע על הפעילות העסקית של הארגון.

עקרון החומריות מניח מראש כךהיחס לכל המידע שבו מתבצעות פעולות אנליטיות, שבהן הן נחשבות כולן בעלות חשיבות אובייקטיבית וקובעות את אופי הפעולות הניהוליות שננקטו ואת איכות העבודה של הארגון כולו.

עקרונות אלה של חשבונאות ניהוליתזהירות, להצביע על הצורך בזהירות מסוימת בעבודה אנליטית עם נתונים ומידע, ובמיוחד בבניית תחזיות לפיתוח כלכלי.

עקרון השליטה על המהות על הצורהכוללת את ההשתקפות בחשבונאות של כל התופעות ואירועי הפעילות העסקית הן לפי משמעותן המשפטית והן על בסיס מהותן הכלכלית.

עקרון ההמשכיות מניח מראש שמירה על העובדה כי עובדה של פיתוח של הארגון או החברה בעתיד הוא אימץ מראש.

העיקרון של אחדות יחידות מידה ונהליםהמדידה מחייבת שימוש בשיטות ונהלים אחידים להערכת עמדת המיזם. גישה זו מבטיחה השוואה בין התוצאות לבין האפשרות לארגן ניטור מתמשך של התוצאות.

העיקרון של יעילות דורשביצוע הערכה שוטפת של התוצאות של כל אתר עבודה וחלוקת הארגון במטרה לזהות את המגמות בהתפתחותה ולנקוט צעדים דחופים כדי להגיב על מגמות אלה.

עקרונות אלה של חשבונאות ניהוליתהמשכיות והמחזוריות, העלו את הדרישה ליצור מערכת (מודל) של חשבונאות שתאפשר לה לחזור על עצמה פעמים רבות בסוגים שונים של פעילות כלכלית ולהבטיח מראש את ההכנה לקראת השלבים הבאים של חשבונאות.

תגובות (0)
הוסף תגובה