איזו אנתרופולוגיה פילוסופית מביאה להבנת האדם: השקפה לאורך זמן

חדשות וחברה

במשך מאות שנים, בבניית זההפילוסופית תרמה את הוגי דעותיהם של בתי ספר פילוסופיים שונים, מאפלטון ומאריסטו לקאנט ולפוארבך. אולם, העיקרון האנתרופולוגי לא התקבל על ידי הפילוסופים המרקסיסטים, שכן מרקס עצמו בנה את שיטתו על ביקורתו של פוארבך, שהרשיע ב"נטורליזם "מופרז. זכויות האישיות, כפי שאנו זוכרים את מהלך האיסמאטה, נקבעות על פי סכום יחסיו בחברה, ולא יותר.

הבעיה האנושית אנתרופולוגיה פילוסופית

עצם הרעיון של "אנתרופולוגיה פילוסופית" היההוצעה על ידי מקס שלר בעבודת "האדם וההיסטוריה" ב -1926. הוא הגדיר אותה כמדע בסיסי לטבע האנושי, כולל היבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים ומטאפיזיים של הקיום האנושי.

הרצון להבין את עצמך

איזו אנתרופולוגיה פילוסופית מביאה להבנהגבר? במאה העשרים, ידע אמפירי רב שנצבר על ידי דיסציפלינות מדעיות נפרדות הלומדות אדם. יש צורך בהכללתם ובבנייתם ​​לאור בעיית הקיום האנושי.

דבר זה הוביל להופעתה של אנתרופולוגיה פילוסופית, כמו נהר זורם במלואו, ולוקחת אליה תעלות רבות, ונושאת אל הים כל מה שנאסף ונספג במסעו הארוך.

כמו האנתרופולוגיה הפילוסופית, הטבע האנושי נקבע על ידי היחסים הספציפיים שלו עם הסביבה שבה הוא מתגורר, כולל הטבע, החברה והחלל.

מה מניע אדם?

כפי שטען שלר, העניין של הפילוסופיה באדםהתפתחה בצורה מעוותת: התקופות ה"אנתרופולוגיות "הוחלפו בפחות הומניסטיות. אבל בלי קשר למצבו של אדם במצב היסטורי מסוים, המודעות העצמית שלו המשיכה לשאוף להרחבה.

כי אנתרופולוגיה פילוסופית תורמת להבנת האדם

לדעת בובר, מושכת במיוחד בפעמים של חוסר יציבות חברתית להיות בעיה של אדם. אנתרופולוגיה פילוסופית מבקשת להסביר את הסיבות להפרעה ולבדידות של אדם מול קטגליזם עולמי.

ערב מלחמת העולם השנייה Scheler מגדיר אדםכישות מהורהרת, להבין את העולם דרך לב פתוח. פלסנר מדגיש את "הגינוי" שלו לשיפור מתמשך, וגהלן מפתח את הרעיון של רצון האדם להתבטא בהיבטים שונים של תרבות.

נושא האנתרופולוגיה הפילוסופית

אז, אדם במצטבר של כל יחסיו עםהעולם הוגדר על ידי אנתרופולוגיה פילוסופית כנושא מחקר. אבל בה בעת, היא עדיין היתה מובנת. טשטוש זה של התוכן הסמנטי נשאר בימינו.

כמו P.S.גורביץ ', יש שלוש וריאציות עיקריות בפרשנות המושג "אנתרופולוגיה פילוסופית". כל הבנה מבוססת על מה שהאנתרופולוגיה הפילוסופית מביאה להבנת האדם. עם זאת, הדגש הוא על היבטים שונים: תחום נפרד של ידע פילוסופי, כיוון פילוסופי ראוי ושיטה ספציפית של קוגניציה.

אז מה עושה אנתרופולוגיה פילוסופית בהבנת האדם?

המאה ה -21 עם המבשרים שלה, נבואות וכלהאצת ההתקדמות הטכנולוגית דוחפת את הקהילה המדעית למחקר מעמיק יותר של תופעת האדם. פורומים מדענים דנים ברצינות באפשרות של הוספת שיטות מדעיות מסורתיות של קוגניציה עם מגוון של שיטות לא מדעיות, בין אם מדובר בתובנות אמנותיות, דתיות ומיסטיות, מושגים אזוטריים או לימוד הלא מודע.

אנתרופולוגיה פילוסופית טבע האדם

הרעיון של יושר, הוליסטי זהמציג אנתרופולוגיה פילוסופית להבנת האדם. תשובות לשאלות קשות על יכולתו של אדם לשנות את עצמו ואת העולם ניתן להשיג על ידי שילוב כל הניסיון שנצבר על ידי האנושות על עצמו.

מבט דרך הזמן

בימי קדם, רוכזה ההכרהעל הטבע ועל החלל החיצון, בימי הביניים, האדם כבר הופך להיות חלק של עיצוב מסודר של אלוהים של העולם. עידן הנאורות העלה את המוח האנושי אל המוחלט, והניח לו להרגיש את עצמו כסובייקט בעל ידע.

איזו אנתרופולוגיה פילוסופית מביאה להבנת התגובות האנושיות

הופעתה של תיאוריית דארווין שלחה מחשבה לקראת ידיעה מעמיקה של הביולוגיה האנושית, ולבסוף, במאה העשרים, כל המאמצים האלה הפכו למשמעת חדשה - אנתרופולוגיה פילוסופית.

איך אפשר לענות על מה הפילוסופיאנתרופולוגיה בהבנת האדם? מייסדה, מ 'שלר, ביטא זאת ללא הומור: "עכשיו אדם כבר לא יודע מי הוא, אבל הוא הודיע ​​על כך".

תגובות (0)
הוסף תגובה