הפילוסופיה של לייבניץ - התיאוריה של מונודות

חדשות וחברה

לייבניץ הוא מדען ייחודי ומתמטיקאי, עורך דין ופילוסוף. הוא נולד וגר בגרמניה. כיום הוא נקרא אחד הנציגים הבוהקים של הזמנים המודרניים בתחום הפילוסופיה. הוא האמין כי הפילוסופיה של לייבניץ יש כיוון של רציונליות. הוא מבוסס על שתי בעיות עיקריות: קוגניציה וחומר.

פילוסופיה של לייבניץ

דקארט ושפינוזה

הפילוסופיה של לייבניץ כוללת רביםמושגים. לפני יצירת "הילד" שלו, ליבניץ למד את התיאוריה של שפינוזה ו Descartes ביסודיות. הפילוסוף הגרמני הגיע למסקנה כי הם אינם מושלמים ורציונליים לחלוטין. כך נולד הרעיון של יצירת הפילוסופיה של לייבניץ.

לייבניץ דחה את תיאוריית הדואליזם של דסקארט,אשר התבססה על הפרדת חומרים לגבוהים ונמוכים יותר. הראשון רמז על חומר עצמאי, כלומר, אלוהים ומי הוא יצר. החלוקה התחתונה פירושה יצורים חומריים ורוחניים.

שפינוזה חיבר את כל החומריםהאחת, ובכך הוכיחה גם את אי-הדואליזם. עם זאת, הפילוסופיה של לייבניץ הראה כי מצבים של חומר אחד של שפינוזה הם רק הדואליזם של Descartes.

כך הופיע הפילוסופיה של לייבניץ, בקצרה אשר ניתן לכנות כך: התיאוריה של ריבוי של חומרים.

פשטות ומורכבות של מונודות

הפילוסופיה של לייבניץ

מונד - פשוט ומורכב בו זמנית.הפילוסופיה של לייבניץ לא רק אינה מסבירה את טבען של סתירות אלה, אלא גם מחזקת אותה: הפשטות היא מוחלטת, והמורכבות היא אינסופית. באופן כללי, המונד הוא ישות, משהו רוחני. זה לא יכול להיות נגע או נגע. דוגמה בולטת היא נפש האדם, שהיא פשוטה, כלומר, בלתי ניתנת לחלוקה ומורכבת, כלומר עשירה ומגוונת.

תמצית המונאד

פילוסופיה של G.V.לייבניץ טוען שהמונאד הוא חומר עצמאי המאופיין בכוח, בתנועה ובמהירות. עם זאת, כל אחד מהמושגים הללו אינו יכול להיות מאופיין מצד החומר, ולכן המונד עצמו אינו ישות מהותית.

מונאד אינדיווידואליות

כל מונאד הוא אינדיווידואלי ומקורי. הפילוסופיה של לייבניץ קובע בקצרה כי לכל האובייקטים יש הבדלים והבדלים. הבסיס לתיאוריית המונאד הוא עקרון הזהות של חוסר ההבחנה.

הפילוסופיה של הזמן החדש Lebynits

לייבניץ עצמו הסביר זאתעמדת התיאוריה שלו. לרוב, כדוגמה, הוא ציטט עץ רגיל עם עלים וביקש מהקהל למצוא שני דפים זהים. כמובן, אלה לא היו. מכאן נובע מסקנה הגיונית על הגישה האיכותית לעולם, האינדיבידואליות של כל אחד מן האובייקטים, הן חומרית והן פסיכולוגית.

פילוסופיה מבוססת של הזמן החדש, לייבניץהוא היה נציג מזהיר, מדבר על משמעותו של הלא-מודע בחיינו. לייבניץ הדגיש כי אנו נשלט על ידי תופעות קטנות לאין שיעור, כי אנו חשים ברמה הלא מודעת. מכאן נובע עקרון ההדרגנות. זהו חוק של המשכיות קובע כי מעברים מאובייקט אחד או מאורע אחד למשנהו מתנהלים באופן חד-פעמי ומתמשך.

סגירת מונאד

הפילוסופיה של לייבניץ כללה גםהרעיון של להיות סגור. הפילוסוף עצמו הדגיש לעתים קרובות שהמונאדה סגורה על עצמה, כלומר, אין בה ערוצים שבהם דרכה יכול או משהו לצאת ממנה. כלומר, אין אפשרות ליצור קשר עם כל מונד. כך גם נפש האדם. אין לה קשרים גלויים מלבד אלוהים.

פילוסופיה ג 'ו' לייבניץ

מראה היקום

הפילוסופיה של לייבניץ הדגישה שהמונאד מוגבל בכל עת ומחובר לכל דבר. הדואליות מתחקה לאורך כל תיאוריית המונאד.

לייבניץ אמר שהמונאד משקף במלואוקורה. במילים אחרות, שינויים קלים באופן כללי למשוך את השינויים הקטנים ביותר עבור monad עצמה. כך נולד הרעיון של הרמוניה מראש. כלומר, מונד חי, ועושרו הוא אחדות פשוטה עד אין קץ.

מסקנות

פילוסופיה של לייבניץ

הפילוסופיה של לייבניץ, כמו כל אחד שלועקרונות, מובנים באופן יוצא דופן במבט ראשון ורבגוני, אם אתה נכנס לזה. זה מסביר את הרעיון שלנו בדבר משהו ותוכן החיים שלנו מהצד המנטלי שלה.

המצגת מוגשת בצורה רוחנית, אשרהוא טבעו של המונד. המונדים יכולים להיקרא כל אובייקט, אך ההבדלים יופיעו בהירות ובהירות של המצגת. לדוגמה, אבן היא מונד מעורפל, ואלוהים הוא מונאד של כל המונדות.

העולם שלנו הוא מונד המורכב מונודות. וחוץ מזה אין שום דבר אחר. העולם שלנו הוא היחיד האפשרי, ולכן הטוב ביותר. כל מונאד חי את חייו על פי התוכנית, אשר מוטבע בו על ידי הבורא אלוהים. תוכניות אלה שונות לחלוטין, אך עקביותן בולטת. כל אירוע על אדמתנו מוסכם.

הפילוסופיה של לייבניץ קובעת בקצרה שאנו חיים את החיים הטובים ביותר בעולם טוב יותר. תיאוריית מונאד מעידה על כך שאנו הנבחרים.

תגובות (0)
הוסף תגובה