מוסדות חברתיים: דוגמאות ומבנה

חדשות וחברה

מושג המוסד החברתי מרמז על מסויםבצורתה ההיסטורית של ארגון חיי אדם יחד, הנובע כתוצאה מן הצורך לענות על הצרכים של החברה. המוסדות מיועדים ליישום פונקציות תקשורת שונות ומאופיינים ביכולתם לקבוע את התנהגותם של אנשים באמצעות הקמה

דוגמאות למוסדות חברתיים
כללים (דעת קהל), טאבו (איסורים), וכן הלאה. למעשה, מונח זה בהקשרים שונים יכול לפעול בארבע משמעויות בסיסיות:

 • קבוצת אנשים המגלמים את המוסד;
 • ארגון שנועד לבצע פונקציות מסוימות;
 • תפקידים חברתיים מסוימים, שבאמצעותם ניתנת משמעות היחסים בחברה;
 • מערכת של מוסדות;
 • מרוכזת בתחום אחד של החיים של קבוצת אנשים.

מבנה המוסדות החברתיים כולל את המרכיבים הבאים:

 1. סטטוסים ציבוריים ודפוסי ההתנהגות המתאימים (שנקבעו לביצוע).
 2. חיזוק ההיררכיה. זה יכול להיות אופי של תיאור
  מושג מוסד חברתי
  של מוצא אלוהי, של בנייה אידיאולוגית, מצב של התפתחות היסטורית.
 3. אמצעים ושיטות של שידור חוזר של ניסיון חברתי. כלומר, העברת מערכת הערכים מדור לדור.
 4. פרסום של החברה. קטגוריה זו היא מערכת של איסורים נוקשים על פעולות מסוימות שאינן מקובלות בסביבה של עם מסוים. הפרת הטאבו (התנהגות מגונה, פשוטו כמשמעו), כרוכה בדיכוי של החברה: מהרשעה סודית לכפייה פיזית או לעונש.
 5. עמדות חברתיות. זה ישירות המוסדות עצמם.

סוציולוגים מודרניים, ככלל, מבחינים בין ארבעה תחומים ספציפיים של פעילות חברתית. אצלם נוצרים יחסים ומוסדות.

מוסדות חברתיים כלכליים: דוגמאות ומהות

הם כוללים את כל התהליכים והיחסים,הנובעים בתחום הייצור הכלכלי (ייצור עצמו, כמו גם הפצה, צריכה, החלפת מוצרים חומריים). דוגמאות למוסדות כלכליים יכולות לשמש רכוש פרטי, מנגנון שוק וכדומה.

מוסדות חברתיים חברתיים: דוגמאות ומהות

כאן יש לנו בראש ובראשונה יחסים בתוך החברה בין גיל, מין שונים, לאומיים ואחרים
קבוצות. זה כולל גם קטגוריות הקשורות תקנות ציבוריות טאבו. לדוגמה, משפחה, חינוך, ידידות, תנועות חברתיות וכן הלאה.

מבנה מוסדות חברתיים

מוסדות חברתיים פוליטיים: דוגמאות ומהות

למעשה, זה כל מה מכסהאת תחום המקביל של החיים. כלומר, היחסים במערכת המדינה הם חברה אזרחית. המוסדות המיוצגים כאן הם המערכות המשפטיות והמשפטיות, הממשלה והפרלמנט, זכויות האזרח והמפלגות, הצבא והמוסדות המשפטיים.

מוסדות חברתיים רוחניים: דוגמאות ומהות

זוהי מורשת התרבות והצרכים האנושיים הלא-חומריים: מדע, חינוך, דת, אמנות וכן הלאה.

תגובות (0)
הוסף תגובה