מדיניות תקציבית של המדינה

חדשות וחברה

מדיניות התקציב היא חלק מן הפיננסיבמדיניות של המדינה. היא קובעת את העקרונות של ארגון היחסים בתחום הפיננסים ביצירת ההכנסות בתקציב, ביצוע ההוצאות שלהם, ואת ניהול היחסים הפיסקליים הבין ממשלתיים. מדיניות זו משפיעה על הפרופורציות והכמויות של המשאבים הפיננסיים המרוכזים על ידי המדינה, קובעת את מבנה העלויות ואת האפשרות להשתמש בכספי תקציב לפיתוח המשק.

- מדיניות תקציבית

המדיניות התקציבית של המדינה מסדירה את הכלהיחסים בתחום הפיננסים המתרחשים בין ארגונים למדינה באמצעות יישום חיובי מס, מדיניות ההשקעות, תכנון של הוצאות תקציב לגבי תעשיות עדיפות.

למדינה יש השפעה תכליתיתהכלכלה, שינוי ההיקף והמבנה של הוצאות הממשלה, המיסוי ורכוש המדינה, שהם הכלים שבאמצעותם מיושמת מדיניות התקציב. הפרמטרים העיקריים שלה משתקפים בתקציב ומשמשים ככלי לניהול כספי המדינה.

המטרות של המדיניות הפיסקלית לשנת הכספים הם פירט את הודעת התקציב של הנשיא האסיפה הפדרלית.

מדיניות תקציבית של המדינה regulates

מדיניות התקציב היא כיוון אסטרטגי,אשר קובע את הסיכויים להיווצרות ואחריו השימוש במימון על מנת לפתור את הבעיות העיקריות של המשק. לכן, שלושה כיוונים עיקריים של מדיניות זו נבחרים:

  1. רכיב מוקצה. פירושו צורך להתאים את מנגנון השוק להסדרת המשאבים הכספיים במשק כדי להגביר את יעילות השוק. לדוגמה, המדינה בגביית מסים עשויה להגביל את ייצור הסחורות ללא תלות בשוק החוץ ולתרום לייצור מוצרים בעלי יתרונות גדולים.
  2. רכיב הפצה. זה כדי לשנות את התוצאות של התפלגות ההכנסות. דוגמה: מדיניות פיסקלית לגבות מסים מאוכלוסיית העובדים מסייעת בתשלום הטבות ופנסיה לנכים.
  3. רכיב ייצוב. קובע את ההשפעה על שיווי המשקל המאקרו - כלכלי, הנקבע על פי גודל המסים, הוצאות התקציב, היקף החוב הציבורי ומצב האשראי הכללי.
    מדיניות חשבונאית של ארגון תקציבי

יצוין כי המדיניות החשבונאיתארגון התקציב משחק תפקיד מיוחד בארגון של חשבונאות התקציב. בארגון, הוא נקבע באמצעות תרשים של חשבונות ואת הדרישות הקיימות לארגון חשבונאות תקציב בתחום זה.

חשבונאות תקציב (בניגוד מסחריארגון) הוא הרבה יותר מסובך. רמת השליטה בשימוש בכספי התקציב גבוהה בהרבה. מה, אם כן, המדיניות החשבונאית? מאפשר לך לאחד את השיטות הקיימות של חשבונאות, אשר משמשים משנה לשנה.

לפי המבנה, המדיניות החשבונאית כוללתסעיפים ארגוניים, שיטתיים ויישומים עם תוכנית עבודה של חשבונות, לוח זמנים של זרימת עבודה ורשימה של טפסים לא סטנדרטיים שנוצרו על ידי הארגון באופן עצמאי.

תגובות (0)
הוסף תגובה