זמן הצרות: הסיבות למחלוקות ברוסיה

השכלה:

ההיסטוריה של רוסיה מלא אירועיםהשפיעו באופן משמעותי על התפתחותה של המדינה. הרבה להיסטוריונים של ימינו הוא עדיין בגדר תעלומה. לדוגמה, מה שנקרא זמן מוטרד, הסיבות אשר היו מכוסים, ומעל הכל, במצב הכלכלי הקשה של רוסיה לאחר מלחמת ליבוני. זה הוביל לכך שיש מכשולים גדולים לתהליך של ריכוזיות של המדינה. הזמן הארוך של הצרות ברוסיה נמשך 10 שנים. יחד עם זאת, המדינה כמעט לא היתה הזדמנות לפתח.

תקופה בעייתית של סיבה

לדעתו של ו. Klyuchevsky, זמן מוטרד הוא אינדיקציה כי המדינה שלנו לא היו התכונות של מדינה אמיתית. ההיסטוריון סבור שהכוח עצמו מייצג שני עקרונות: הצאר והנישואין, שאותם מיקמה רוסיה לא כמדינה אחת, אלא כרכוש, בירושה של הריבון. הודות ל"זמן הצרות ", השרידים האלה נהרסו, והארץ יצאה לדרך של התפתחות אמיתית.

הזמן המוטרד, אשר הסיבות לכך נחקרוהיסטוריונים, היו תוצאות עמוקות למדי. לאחר מותו של איוואן האיום, בניו, פיודור ודמיטרי הצעיר, שמתו זמן קצר על כס המלוכה, נשארו על כס המלוכה. פדור לא היה מסוגל להחזיק את כס המלוכה זמן רב ומת כעבור שבע שנים, דבר שהוביל לסוף שלטונו של שושלת רורק.

לאחר האירוע הזה, בוריס עלה לשלטוןגודונוב, ששלטונו קצר יחסית והוביל לחלוקה גדולה עוד יותר של החברה המוסקבה לקהילות הלוחמות. לגודונוב עצמו היו דעות מיוחדות על ממשלת המדינה: הוא האמין שהבעיות היו קשורות בעיקר לשעבוד האיכרים ותכננו לבטל את הצמיתות, שהקימה נגדו את רוב הבנים.

אבל לנקוט צעדים כלשהם לשליט החדשמנע את המשבר הכלכלי שנוצר עקב כישלון היבול, וכתוצאה מכך, הרעב ברוסיה בשנות ה -90 של המאה ה -16. הפתרון לבעיה זו ניתן למצוא על ידי שלילת אצילות של מספר זכויות, אשר היה בלתי אפשרי לחלוטין באותם ימים. הרעב עורר סדרה של התקוממויות, הגדולה שבהן התרחשה ב- 1603 בפאתי הארץ בין הקוזקים החופשיים.

זמן הצרות ברוסיה

בשנת 1605, המלך בוריס גודונוב מת. בשלב זה, דמיטרי דמיון מתחילים להופיע על שטח הארץ, שכל אחד מהם מדבר על עצמו כמו הנסיך דמיטרי. היסטוריונים מאמינים כי אלה היו ניסיונות של הפולנים לתפוס את רוסיה. אחרי ככלות הכול, "זמן הצרות", שהסיבות לכך נמצאות במחלוקת כוח המדינה, היתה תקופה מוצלחת ביותר להתערבות.

ניסיון של זרים לתפוס מוסקווה מוכתרעל ידי הצלחה. המסתתר מאחורי הסכם עם ממשלת וסילי Shuisky, שבדיה גם מתחיל בפעולות צבאיות נגד רוסיה, וכוחות פולנים למוסקבה, נטוש בבהלה על ידי הבנים. ורק בזכות ההתקוממות של מינין ופוז'רסקי, היתה המדינה מסוגלת לשחרר את שטחה מידי המתערבות. זמן הצרות ברוסיה הוביל להפסדים גדולים.

קרוב לוודאי שזה סימןהאצולה, וכתוצאה מהחלטתו של זמסקי סובור ב- 1613 עלה מיכאיל רומנוב בן השש-עשרה על כס המלוכה, שייסד את שושלת רומנוב, ששלטו ברוסיה במשך יותר משלוש מאות שנה.

הזמן הוא מוטרד

ההיסטוריה היא פנס המאיר מן העברלנו בעתיד. זמן הצרות, הסיבות שהיסטוריונים לומדים עד כה, הוא דוגמה מרה למה שהפיצול של המדינה מוביל אליו.

תגובות (0)
הוסף תגובה