צרכים אנושיים ראשוניים ודרכים לפגוש אותם

השכלה:

הצורך נקרא צורך ספציפינושא הפועל במכלול הנסיבות הסובבות את קיומו, התקשרות לתנאים חיצוניים, החל מאופיו האישי. קשר משמעותי זה במערכת היחסים עם אנשים אחרים הוא הגורם לחיי אדם. הצרכים מרחיבים את כל תחומי החיים החברתיים, החומריים והאורגניים, המעידים על קשר הדוק בין מושגים אלה.

הדגשת הצורך

הצורך מתבטא בגישה סלקטיביתהפרט לתנאים הקיימים של העולם החיצוני והוא גודל דינמי מחזורי. הצרכים העיקריים מתייחסים לצרכים הביולוגיים, בנוסף, אדם חווה את הצורך להישאר בחברה. ייחודו של הצורך הוא שמדובר במוטיבציה פנימית ובתמריץ לפעילות, אך בה בעת העבודה הופכת לאובייקט הכרחי.

הצרכים העיקריים

יחד עם זאת, הכיבוש על ידי סוג כלשהו של עבודה יוצר צרכים חדשים, שכן יש צורך בעלויות מסוימות כדי להבין מה היה מתוכנן לחיים.

צרכים בקהילה

חברה שבה הם אינם מפתחים אולשכפל צרכים אנושיים, זה נדון השפלה. הצרכים של אנשים בזמנים שונים ברוח יזמות ופיתוח, משקף את חוסר השביעות וייאוש, עבודת צוות להביע, אמונה נפוצה במקרים הבאים, להכליל שאיפות של העם, שאיפות, צריך פגישה תקופתית. יחס הצרכים היסודיים והתיכוניים נוצר לא רק במונחים של מעמד חברתי, אבל תחת השפעת אורח החיים המקובל, רמת התפתחות רוחנית, את המגוון של קבוצות חברתיות ופסיכולוגיות בחברה.

ללא מענה לצרכים הדחופים של החברהאינם יכולים להתקיים, לעסוק בשיכפול ערכים חברתיים ברמה של הסטנדרטים ההיסטוריים והתרבותיים. צרכים דחופים עבור העברת, תקשורת, בעלות מידע דורשים מהחברה את הפיתוח של תחבורה, מתקני תקשורת, מוסדות חינוך. לאנשים אכפת סיפוק צרכים ראשוניים ומשניים.

ראשוניים ומשניים

סוגי צרכים

הצרכים האנושיים מגוונים כל כך, שלכלכלתם בקטגוריות שונות נדרש מיון לפי מספר קריטריונים:

 • על חשיבות הצרכים העיקריים נפרדים משני;
 • על ידי קיבוץ נושאים להבדיל בין קולקטיבי, אישי, ציבורי וקבוצתי;
 • על ידי בחירה של כיוון הם מחולקים לאתיקה, חומרית, אסתטית ורוחנית;
 • במידת האפשר, יש צרכים אידיאליים וממשיים;
 • תחומי הפעילות מדגישים את הרצון לעבוד, פנאי פיזי, תקשורת וכלכלה;
 • על פי שיטת הסיפוק, הצרכים מחולקים לכלכלה, הדורשים משאבים חומריים מוגבלים לייצור ולא כלכלי (הצורך באוויר, שמש, מים).

צרכים ראשוניים

קטגוריה זו כוללת מולדתצרכים פיזיולוגיים, שבלעדיהם אדם אינו יכול להתקיים פיזית. אלה כוללים את הרצון לאכול ולשתות, את הצורך לנשום אוויר צח, שינה קבועה, את שביעות הרצון של תשוקות מיניות.

הצרכים האנושיים העיקריים

צרכים ראשוניים קיימים ברמה הגנטית, ותנאים משניים מתעוררים עם הגברת חווית החיים.

צרכים משניים

יש להם אופי פסיכולוגי, הם כולליםאת הרצון להיות חבר מצליח, מכובד של החברה, את הופעתה של רגשות. צרכים ראשוניים ומשניים נבדלים על ידי העובדה כי אי שביעות הרצון של הרצונות של הקטגוריה השנייה לא יוביל את הפרט למוות פיזי. שאיפות משניות מתחלקות לאידיאליות, חברתיות ורוחניות.

צרכים חברתיים

בקטגוריה זו של הרצונות, הצורך גובר.לתקשר עם אנשים אחרים, להתבטא בפעילויות חברתיות, לקבל הכרה כללית. זה כולל את הרצון להיות שייך למעגל מסוים או קבוצה חברתית, כדי לכבוש לא את המקום האחרון בו. הרצונות האלה מתפתחים אצל אדם בגלל הרעיונות הסובייקטיביים שלו לגבי המבנה של שכבה זו של החברה.

צרכים אידיאליים

קבוצה זו כוללת את הרצון לפתחבאופן עצמאי, המתבטא ברצון לקבל מידע חדש, לחקור אותו ולנווט בחברה. הצורך ללמוד את המציאות הסובבת מוביל לתודעה של המקום בעולם המודרני, הידע של משמעות החיים, מוביל להבנת תכליתו וקיומה. משולבת עם הצרכים העיקריים האידיאליים והרצונות הרוחניים, המייצגים את הרצון לפעילות יצירתית ומימוש היפה.

שאיפות רוחניות

האינטרסים הרוחניים מתפתחים באדם בשל הרצון להפוך את ניסיון החיים לעשיר יותר, להרחיב את האופקים שלהם ולפתח יכולות יצירתיות.

לקבוע את הצורך העיקרי

הצמיחה של הפוטנציאל האישי גורםאדם אינו מתעניין רק בתרבות האנושות, אלא מטפל גם בייצוג ערכי הציוויליזציה שלו. שאיפות רוחניות מרמזות על עלייה בלחצים פסיכולוגיים במהלך חוויות רגשיות, מודעות לערך של המטרה האידיאולוגית שנבחרה.

אדם בעל אינטרסים רוחנייםמשפר מיומנות, שואף לתוצאות גבוהות בתחום הפעילות והיצירתיות. הפרט מטפל בעבודה לא רק כאמצעי להעשרה, אלא הוא מכיר את אישיותו באמצעות עבודה. הצרכים הרוחניים, הביולוגיים והחברתיים קשורים זה לזה. בניגוד לעולם החי, בחברה האנושית, הצורך העיקרי הוא קיום ביולוגי, אך הוא הופך בהדרגה לחברה חברתית.

טבעו של האישיות האנושית הוא רב פנים, ומכאןיש מגוון של צרכים. ביטוי של שאיפות בתנאים חברתיים וטבעיים שונים מקשה על סיווגן וחלוקתן לקבוצות. חוקרים רבים מציעים הבחנות שונות, מניעים את המוטיבציה בחזית.

סיווג צרכים של צו אחר

הצרכים האנושיים העיקריים מחולקים:

 • פיזיולוגיים, המורכבים בקיומה ורבייתם של צאצאים, מזון, נשימה, מחסה, שינה וצרכים אחרים של הגוף;
 • צרכים קיומיים, שהם הרצון להבטיח את הנוחות והביטחון של החיים, לעבוד כדי לקבל הטבות, אמון בחיים מאוחר יותר.

שביעות רצון של צרכים ראשוניים

הצרכים המשניים שנרכשו במהלך החיים נחלקים:

 • שאיפות חברתיות לקבל קשרים בחברה, להיות בעלי רגשות ידידותיים ואישיים, לדאוג לקרובים, לזכות בתשומת לב, להשתתף בפרויקטים ופעילויות משותפות
 • הרצונות היוקרתיים (לכבד את עצמך, לקבל הכרה מאחרים, להשיג הצלחה, פרסים גבוהים, לעלות בסולם הקריירה);
 • רוחני - הצורך להביע את עצמם, לממש את הפוטנציאל היצירתי שלהם.

סיווג תשוקה על ידי א Maslow

אם אתה מגלה כי לאדם יש צורךגיהנום, מזון אורח חיים בריא, ואז אתה קובע את הצורך העיקרי. הצורך מאלץ את האדם לשאוף להטבות מיידיות או לשנות מצב לא רצוי (חוסר כבוד, בושה, בדידות, סכנה). הצורך בא לידי ביטוי במוטיבציה, אשר, בהתאם לרמה של התפתחות אישית, לובשת צורה מסוימת ומוגדרת.

הצרכים העיקריים כולליםצרכים פיזיולוגיים, כגון הולדה, הרצון לשתות מים, לנשום וכו '. אדם רוצה להגן על עצמו ועל יקיריו מפני אויבים, לעזור להם בטיפול במחלות, כדי להגן עליהם מפני העוני. הרצון להיכנס לקבוצה חברתית מסוימת שולח את החוקר לקטגוריה אחרת - צרכים חברתיים. נוסף על שאיפות אלה, האדם חש רצון לרצות אחרים ולדרוש כבוד לעצמו.

הצרכים האנושיים משתנים כל הזמן, בתהליך האבולוציה האנושית משדרג בהדרגה את המוטיבציה. .ה חוק אנגל קובע כי הביקוש למוצרי מזון באיכות נמוכה פוחת עם עליית ההכנסות. במקביל, הביקוש למוצרי מזון, שהם באיכות גבוהה יותר תוך שיפור רמת החיים האנושיים, גדל.

התנהגות מוטיבציה

הצרכים נשפטים על ידי מעשים.האדם והתנהגותו. הצרכים והשאיפות מיוחסים לערך שאי אפשר למדוד ישירות ולהבחין בו. חוקרים בתחום הפסיכולוגיה קבעו כי יש צרכים המניעים אדם לפעול. תחושה של צורך עושה אדם לפעול כדי לענות על הצרכים.

היחס בין הצרכים הראשוניים והמשניים

המוטיבציה מוגדרת כמחסור במשהואשר הופך להיות מהלך מסוים, ואדם מתרכז בהשגת תוצאה. התוצאה בביטוי הסופי שלה פירושה האמצעים לספק את הרצון. אם תגיע ליעד מסוים, אז זה יכול להיות שביעות רצון מלאה, חלקית או חלקית. ואז לקבוע את היחס בין הצרכים הראשוניים והמשניים ולנסות לשנות את הכיוון של החיפוש, תוך השארת המוטיבציה כמו קודם.

סכום שביעות הרצון שקיבל כתוצאה מכךפעילות, משאירה סימן בזיכרון וקובעת את התנהגותו של הפרט בעתיד בנסיבות דומות. אדם חוזר על הפעולות שגרמו לסיפוק הצרכים העיקריים, ואינו מבצע פעולות שמובילות לכישלון התוכנית. חוק זה נקרא חוק התוצאה.

מנהלים במודל החברה המודרניתמצבים המאפשרים לאנשים להרגיש מרוצים באמצעות התנהגות כזו מועילה להם. לדוגמה, אדם בתהליך של פעילויות הייצור חייב לייצג את השלמת העבודה בצורה של תוצאה משמעותית. אם אתה בונה תהליך טכנולוגי באופן כזה שאדם אינו רואה את התוצאה הסופית של העבודה, הוא יוביל להיעלמות העניין בפעילות, הפרת משמעת והיעדרות. כלל זה מחייב את הממשל לפתח את תחום הייצור, כך שהטכנולוגיה לא תתנגש עם הצרכים האנושיים.

הצרכים העיקריים הם

Readers

האינטרסים של האדם עשויים להתבטאישיר ועקיף. לדוגמה, האינטרס של כל תלמיד בהיבטים מסוימים של התזה שלו, חישובים, רישומים הוא עקיף. בעוד האינטרס המיידי יכול להיחשב להגנה על ביצוע מלא. בנוסף, האינטרסים שלילי וחיובי.

מסקנה

יש אנשים שיש להם מעט אינטרסים, המעגל שלהםמוגבל רק לצרכים חומריים, כך המאפיינים של הפרט נקבעת על ידי הרצונות של האדם ואת מידת ההתפתחות שלו. האינטרסים של בנקאי אינם רשאים לעלות בקנה אחד עם שאיפותיו של אמן, סופר, איכר ואנשים אחרים. כמה אנשים בעולם, כל כך הרבה צרכים שונים, צרכים, שאיפות ורצונות נובעים מהם.

תגובות (0)
הוסף תגובה