סוציולוגיה של המשפט - היסטוריה ומציאות

השכלה:

כידוע, תקופת התהליך המעורפליישום של רפורמות כלכליות במדינה היא תקופה קשה, כולל בתחום ההתפתחות המשפטית של אנשים בקבוצה חברתית מסוימת. בהתחשב בעובדה כי כל חברה בהתפתחות שלה, כמובן, עובר בשלבים מסוימים, סוציולוגיה של החוק בחברה זו הוא מותאם. ברור שלכל אחד משלבים אלה יש מוזרויות ודקויות משלו, שבמובנים רבים מעוותים את חוקי ההתהוות הכלליים. עם זאת, קיימת אפשרות של סיווג כלשהו של מצב התודעה המשפטית, הן של החברה כולה והן של נציגיה.

מערכת ערכים חברתיים בברית המועצות

כאילו כל אחד מאיתנו אינו שייך לאיחודשל הרפובליקות הסוציאליסטיות הסובייטיות, אבל זו ההיסטוריה שלנו, אשר מאפשרת לנו להבין ולהעריך את התהליכים בתחומים שונים של החיים של המדינה ואזרחים. הסוציולוגיה הרוסית המודרנית של החוק אינה יוצאת דופן. ראוי להזכיר כי העיקרון הסוציו-פוליטי הבסיסי, לפחות, הצהיר, הוא עקרון הדיקטטורה של הפרולטריון. עובדה זו קבעה במידה רבה את הבנת זכותו של אזרח, ולפיכך הסדירה את סוגיות המדיניות החברתית של המדינה עצמה. לפיכך, הסוציולוגיה של המשפט בברית המועצות נועדה להוציא, אם אפשר, את כל הסיכונים החברתיים.

הפדרציה הרוסית החדשה

השינויים הסוציולוגיים הרדיקליים עברוברוסיה המודרנית, מקורם בשנות השמונים המוקדמות יחסית של המאה הקודמת. זה כרגע כי ההיבט הבסיסי של המדיניות החברתית של המדינה היא לא קולקטיבית, כיחידה של התייחסות, אבל הפרט, אשר השתנה במידה רבה לא רק את המערכת המשפטית במדינה, אלא גם את חוש הצדק של העם. עוד יותר פעיל כל התהליכים האלה היו גלויים בשנות ה -90, לאחר קריסת ברית המועצות. בתקופה זו מילאו בעיות המדינה תפקיד עצום בתודעה המשפטית של האזרחים, הן במשק והן במערכת הפוליטית. מערכת הסדרי העדיפויות התמוטטה, ויצרה ואקום רציני למדי, אשר תרם במידה מסוימת לעיוות הבנת הנורמות המשפטיות של האוכלוסייה. לא פחות מכך היה תפקידם של המוסדות החברתיים כמעט שלא מילאו את תפקידיהם, ולרעיון כזה של הסוציולוגיה של החוק לא היה זמן או, כמו שאומרים, כוחות. ניתן לומר כי 1994 היתה התחתונה בסתיו הזה, כאשר בסופו של דבר המדינה אומצה בתחום המדיניות החברתית. במקרה זה הוקדשה תשומת לב מיוחדת להיבטים הבסיסיים של חיי הקבוצות החברתיות, כגון שותפות חברתית, היווצרות שוק העבודה (כולל תחזית האבטלה), התייצבות רמת החיים. יש לציין כי העדיפות האחרונה, אשר נחשבת על ידי סוציולוגיה רוסית מודרנית של החוק, באה להחליף את מערכת ההפצה של מה שנקרא קרנות הצריכה הציבורית.

מציאות מודרנית - אתגרים חדשים

ברור שהזמן אינו עומד במקום אחד. כתוצאה מכך, סוציולוגיה של המשפט חייבת להתקדם בהתפתחותה. יתר על כן, התנאים הנוכחיים לפיתוח החברה יוצרים משימות ותפקידים חדשים של המדינה במדיניות חברתית. קודם כל, אנחנו מדברים על חיזוק, כביכול, ממוקד תמיכה עבור כל העניים ואוכלוסיות מקופחות. שנית, מהגרים כפולים וקבוצות מהגרים אחרות הם, ללא ספק, בעיה רצינית שהסוציולוגיה ברוסיה המודרנית חייבת לפתור במידה מסוימת. מטבע הדברים, יש צורך בהתאמתם לחברה ובתמיכה חברתית מספקת.

תגובות (0)
הוסף תגובה