סוציולוגיה של הנוער היא ענף של מדע הסוציולוגיה.

השכלה:

סוציולוגיה של הנוער היא ענף של מדעסוציולוגי. היא לומדת נוער כקהילה נפרדת, במיוחד החינוך והסוציאליזציה, כאנשים צעירים להשתלט על הניסיון והידע של הדורות המבוגרים, סגנון חיים, נוער, היווצרות של אוריינטציות ערך ותוכניות החיים. הבעיות העיקריות במדע הסוציולוגיה של נוער: ניתוח דיוקן של קבוצות נוער, לימוד מקומו ותפקידו של הנוער בפיתוח בחברה, בחקר הצרכים, בקשות ואינטרסים, ציפיות חברתיות, ערכים בכל תחומי החיים; נכון מוסרי ופסיכולוגי כדי הכללת אבטלה ותעסוקה של נוער ממשל והניהול חברתי ברמות שונות. הסוציולוגי של נעורים קשורים קשר הדוק עם הסניפים של סוציולוגי, סוציולוגי צבאי, סוציולוגי של חינוך קיבוצי, ערים, תרבות, מדיה, אמנות, אישים, ספרות, אתיקה, רפואה, חינוך, פוליטיקה, חוק, דת.

סוציולוגיה של הנוער כמדע מחולקת לשלוש רמות:

1. אמפירי, מנתח עובדות קונקרטיות על בסיס מחקר סוציולוגי בכל תחומי החיים;

2. תיאורטית במיוחד, מגלה את מבנה הנוער כקבוצה סוציו-דמוגרפית, סגוליות, ייחודיות להתנהגותו ולתודעה שלו, אוריינטציות ערכיות, סוציו-פסיכולוגיות וספציפיות לגיל של אורח החיים;

3. המתודולוגיה הכללית, מבוססת על הידע של הנוער, כתופעה של החברה.

סוציולוגיה של הספורט היא ענף של מדע הסוציולוגיה. הוא מתמקד ביחסים שבין החברה לספורט מנקודת המבט של המוסדות החברתיים (חינוך, משפחה, כלכלה, פוליטיקה), יחסים חברתיים, ארגונים חברתיים, בהתאם לסוגי הספורט (מקצועי או חובב, מסה או עלית, יחסי גזע או מגדר ספורט), תהליכים חברתיים, המתרחשים ביחסים עם הספורט.

ערך הסוציולוגיה הוא ללמודתופעות חברתיות בחברה. הסוציולוגיה מספקת ידע על החברה באינטראקציה של גורמים סובייקטיביים ואובייקטיביים של תפקוד ושל התפתחות היסטורית, ולכן מאפשרת למפלגות, לאנשים, למבני כוח, למדענים לפעול במודע, ולחזות מדעית את ההשלכות של פעולותיהם.

שלושה תפקידים עיקריים בסוציולוגיה:

הסוציולוגיה בחברה החלה לבצע שלושה תפקידים חברתיים עיקריים:

א) מדעית. המדע בוחן את השפעתן של תופעות חברתיות-פוליטיות וסוציו-אקונומיות בחברה, על התפתחותו הרוחנית, הפיזית והחברתית של האדם בחברה;

ב) מדעי, אשר רודף מטרות מסחריות;

ג) אפולוגטיקה של ארגון מחדש, ולאחר מכן אומץ על ידי מבני הכוח של מהלך הרפורמה.

אבל עכשיו, למרבה הצער, אנחנו חייבים להודות כי הפונקציה של apologetics מאושרת ונתמכת על ידי מבנה הכוח, הביקורת מדע מבוסס על מהלך הרפורמות לא יתקבל.

ברוסיה, סוציולוגיה, כמו החברה, חווהזה קשה. רוב הסוציולוגים איבדו עניין במחקרים ובמתודולוגיות, תיאורטיות, היסטוריות וסוציולוגיות. על פי רוב, רוסיה אינה מנהלת מחקר סוציולוגי מייצג. אנשים ללא חינוך סוציולוגי, מפרים נורמות מוסריות ומשפטיות, קוראים לעצמם סוציולוגים, עורכים סקרים במקומות ציבוריים.

סוציולוגים יצרו עבודות מדעיותחשיבות חברתית וחברתית גדולה: בחקר הדינמיקה של עמדות האזרחים, בחקר התוצאות של הרפורמות המתבצעות בחברה. במהלך הפרסטרויקה, ולאחר מכן במהלך הרפורמות, מחקרים סוציולוגיים עוקבים אחר השפעת הרפורמות על האדם, מצבו הנפשי והגופני, מעמדו החברתי וכו '.

תגובות (0)
הוסף תגובה