המדיניות הכלכלית של המדינה

השכלה:

כלכלת המדינה מתפתחת תמידהיסטוריים וחוקים אובייקטיביים אחרים. אם ניקח את זה מנקודת מבט זו, אז נוכל להניח כי דרכה קבוע מראש, ניתנה מלמעלה. אבל למעשה, הכלכלה קשורה באופן חלקי רק למה שקרה בעבר, תחת השפעתם של שחקנים כגון, למשל, אזרחים, ארגונים, המדינה, הפיתוח שלה יכול להמשיך במגוון דרכים. כמובן, היקף ההשפעה שלהם על הגורל הכלכלי של המדינה שונה באופן משמעותי. ההזדמנויות הגדולות ביותר לכך הן המדינה המיוצגת על ידי הממשלה. הוא זה שבוחר את קו ההתנהגות ליישום האסטרטגיה החברתית והכלכלית. עם זאת, הוא פועל מתוך המטרות שנקבעו, לוקח בחשבון את המצב שכבר התפתח בחברה, כמו גם את המגמות כי הם רק מתוארים.

לפיכך, המדיניות הכלכלית של המדינההוא קו פעולה בתחום זה, שנערך על ידו ועל ממשלת המדינה. לפיכך, הם נותנים את התהליכים כי הם הולכים בכיוון הרצוי, מגלמים בפועל את האמצעים שבהם משימות ומטרות מושגות. המדיניות הכלכלית של המדינה משקפת במישרין את הקורס שממשלת המדינה מיישמת. משמעותו טמונה בהבעת ולאחר מכן בתרגום האינטרסים, המטרות והמטרות של העם והעוצמה. ובמקביל, המדיניות הכלכלית של המדינה משקפת את עמדותיה ומיקומה של הממשלה עצמה. גם כאן יש ביטוי לאינטרסים של חוג האנשים שאיתם הוא מחובר, והוא תלוי בו.

כאמור, המדיניות הכלכליתהמדינה מוכתבת על ידי אירועי העבר, התחייבויות והחלטות שהתקבלו בעבר. במידה רבה, היא נקבעת מראש על ידי הצמידות בעולם ובארץ. מצב זה כולל את מצב השוק, המשק, ההיצע והביקוש לשירותים ולמוצרים ולמגמות הירידה והצמיחה.

זה ידוע כי הכלכלה של כל מדינה בעולםהוא יציב, זה מחזורי. שלב הפעילות והצמיחה מוחלף בשלב של ירידה, קיימת ירידה, הביקושים והאספקה ​​הולכים ופוחתים, ופעילות היזמות גוועה. על בסיס זה נהוג לבודד את מחזורי ההתפתחות הכלכלית הבאים:

- הרמה;

- בום כלכלי (צירוף);

- מיתון;

- דיכאון.

אז, באיזה שלב הוא נמצאכלכלת המדינה תלויה בסוג המדיניות בתחום זה. מי שבנה אותו מתמקד בעיקר בדינמיקה ובנפח של התוצר הלאומי הגולמי, על ערך ההיצע והביקוש במצטבר, המחירים, הצריכה, ההכנסות, האבטלה והתעסוקה.

המדיניות הכלכלית של המדינה קשורה קשר הדוק למדיניות הפנים, החוץ ואפילו הצבא. היא מושפעת גם מהאידיאולוגיה השלטת במדינה.

מה אפשר לומר על המדיניות הכלכלית ברוסיה? המשבר, אם כי מוגבל, עדיין השפיע על המצב במדינה. קצב הצמיחה הואט, וזה בתורו אינו מכפיל את התמ"ג בעשר השנים הקרובות. אבל זה לא הכי גרוע. הרבה יותר חשוב להחליש את התלות של רוסיה בתנאי שוק חיצוניים. לכן, בתנאים של המשבר, אנשים התחילו לדבר על דרכים כדי לחדש את המדינה. בתחילת 2011, הקהילה המומחה קיבל משימה מ V. V. פוטין כדי לעבוד על אפשרויות לפיתוח אסטרטגיה חדשה המדינה עד 2020. שתי בעיות גרמו למשימה זו להיות רלוונטית:

1) ההשלכות של המשבר החמור ביותר, שבגללו המדיניות הסוציו-כלכלית של רוסיה צריכה להיות מחדש לחלוטין;

2) כולל מספר מאפיינים בלבדהסיבות של המדינה שלנו. קודם כל, זהו הצורך הדחוף לעדכן את מהלך הכלכלה של המדינה, שכן המודל שהתפתח בהשפעה הפסיכולוגית, הפוליטית והאינטלקטואלית של התקופה הפוסט-קומוניסטית, כבר מזמן התעצם.

תגובות (0)
הוסף תגובה