פסיכולוגיה ופדגוגיה

שלמות עצמית

מאז ימי קדם, אנשים מנסים להשתלט על החוויהלדורות קודמים, לנסות להכפיל אותו, להעשיר אותו עם ההבנה שלהם ואת התפיסה, על מנת להעביר את הידע שלהם לדורות הבאים.

הרצון הזה מאופיין במילה אחת -"פדגוגיה", שמשמעותה מדע החוקר את דפוס ההולכה לקשישים ואת התפיסה של הדור הצעיר של החוויה החברתית הדרושה לחיי היומיום ולעבודה.

הפסיכולוגיה והפדגוגיה הם אותם מדעים שהופכים לתרגול, הטבועים בבעיות של חיי אדם וחברה בכללותם, הם מחפשים תשובות לבעיות הנפוצות ביותר.

פסיכולוגיה - מדע ההתפתחות הלוגיתתפקוד הנפש כצורה מיוחדת של פעילות חיונית, תחום הידע על עולמו הפנימי של האדם, ואילו הפדגוגיה היא משמעת על החינוך והחינוך של הפרט. לשני המדעים העצמאיים הללו יש מספר עצום של תיאוריות הקשורות ותחומי שימוש מעשי, המאפשרים ללמוד אותם יחד.

לעתים קרובות, פסיכולוגיה ופדגוגיה מובניםאנשים כמשהו תיאורטי גרידא, המורכב קלסרים קשה להבנה. זה אשם עבור מספר רב של פרסומים מדעיים מדריכים, אשר לפעמים סותרים זה את זה עוד להטעות אנשים על אלה שתי דיסציפלינות אמינות.

הפסיכולוגיה והפדגוגיה מאפשרות להבין את חוקי ההתפתחות של הנפש האנושית באופן נרחב ביותר. זה מאפשר למצוא את הדרכים היעילות ביותר של חינוך והדרכה.

חשבו על יסודות הפסיכולוגיה והפדגוגיה.

המטרה העיקרית של הפדגוגיה היא ללמודסדירויות וסיכויים לפיתוח תהליך שיפור פרקטיקת ההוראה. בדיסציפלינה זו יש להבחין בין התחומים הבאים: מחקר של התפתחות חברתית ואישית ופיתוח של אדם בתנאים של חינוך מאורגן במיוחד, הגדרת מטרות ותוכן של רעיון החינוך, חיפוש, וכן אישור מדעי של שיטות וצורות של ארגון העבודה החינוכית.

אין דבר מסובך יותר מבעיות הפרט,אין דבר קשה יותר מאשר לחנך אדם, לחיות איתו בחברה אחת, לעבוד איתו. פעולות בלתי-נכונות ובוראות בתחום זה אינן מקובלות ומסוכנות. איפה שאין ידע מדויק, תמיד יש ניחוש, מתוך מתוך עשר ניחושים תשע, ככלל, הם שגויות. גישה מיוחדת לפתרון בעיות אנושיות חשובה במיוחד.

במיוחד פדגוגיה ופסיכולוגיההיא חשובה משום שהיא נועדה לבחון את תהליכי הקביעות, את הנטייה של ניהול ופיתוח הפרטיות של הילד, שיש לו הזדמנויות מוגבלות מסיבות בריאותיות. ילדים כאלה זקוקים לגישה מיוחדת לחינוך, למידה ותפיסה של העולם הסובב אותם.

המטרה העיקרית של המדע הזה היא בזמןזיהוי של כל מיני חסרונות בהתפתחות האישיות ותיקון הפרעות תפקודיות של פעילות נפשית, התנהגות. וכל זה יכול להתגלות על ידי פסיכולוגיה ופדגוגיה. כל מומחה בתחומים אלה צריך להיות מודע לכך שיש לו אחריות עצומה לאדם בעל יכולות פיזיות או פסיכולוגיות מוגבלות.

מנסה לעזור לילד בעיה אואדם מבוגר צריך לבחור בשיטות בודדות של תקשורת בנפרד עם כל אדם, יש ליצור תנאים מיוחדים להשגת השכלה. זה יכול להיות תוכניות חינוכיות מסוימות, שיטות ספציפיות של הכשרה, כל מיני אמצעים טכניים, שירותים רפואיים, פסיכולוגיים וחברתיים שנועדו לסייע לאנשים עם מוגבלות לרכוש מיומנויות ותוכניות חינוכיות ומקצועיות. במילה אחת, פדגוגיה ופסיכולוגיה מיוחדת נקראות לא רק כדי לבחון את תהליך הפיכתה לאישיות, אלא גם לעזור לאדם ליצור את חשיבתו ותפיסה נכונה של העולם.

תגובות (0)
הוסף תגובה