שעות עבודה ושעות מנוחה

החוק

שעות עבודה ומנוחהמוסדר על ידי TC. עבור סוגים מסוימים של מקצועות ועמדות, חוקי התעשייה חלים בנוסף. בכל מקרה, עם זאת, את הזמן של זמן עבודה ומנוחה הוא מעוגן בהסכם קיבוצי או תקנה על לוח הזמנים הפנימי של הארגון. בארגון יכול לפעול ועוד מעשה מקומי. שקול את התכונות של שעות העבודה ואת שאר הזמן.

שעות עבודה ומנוחה

שעות עבודה: סיווג אופנים

המצבים הבאים מסופקים ב- TC:

 1. רגיל (משמרת אחת).
 2. לא נורמלי.
 3. Shift עבודה.
 4. לוח זמנים גמיש.
 5. Shift מצב.
 6. יום עבודה שבור.

מצב משמרת יחידה

זה תלוי בשיטת ההקלטה של ​​זמן העבודה. הוא קבוע על ידי מסמכים רגולטוריים פנימיים של הארגון.

בפעולה רגילה, זמן העבודה יכול להילקח בחשבון על ידי יום, שבועי או סה"כ.

על פי הוראות סעיף 100 של קוד העבודה, רשאי המפעל לקבוע:

 • חמישה ימים בשבוע עם יומיים חופש;
 • שישה ימים עם יום חופש אחד;
 • בשבוע עם מתן ימי מנוחה על לוח זמנים הזזה.

על פי אמנות. 104 TC, הארגון עשוי לספק חשבונאות מסוכמת.

המצב היומי של זמן העבודה בפועל מכונה משמרת אחת.

במקרה של חשבונאות יומיומית, כל פעילות עבודה מעבר לשיעור שנקבע צריכה להיחשב עבודה בשעות נוספות. סדר המשיכה אליו מוסדר על ידי סעיף 99 של קוד העבודה.

סיכום חשבונאות

בעת שימוש בהתנחלות, נקבעה תקופה של יותר מיום אחד או שבוע אחד. משך הזמן המינימלי הוא חודש, והמקסימום הוא שנה.

במפעלים או ביישוםסוגים מסוימים של עבודה, אם תנאי הייצור מדי יום או שבוע עבודה שבועי לא ניתן לקיים, החוק מאפשר הקמת חשבונאות מסכמת. זה הכרחי, כך שהיקף הפעילות הכולל במהלך תקופת החיוב אינו עולה על השעות הרגילות.

חשבונאות יכולה להיות רבעונית, חודשית, שבועית, שנתית. הוא משמש בארגון תהליך העבודה על בסיס סיבוב, בארגונים המספקים שירותי תחבורה.

לסיכום, משך הזמן המרבי של החוק אינו מסופק. עם זאת, בפועל, משך המרבי הוא בדרך כלל 8-12 שעות.

תכונות של שעות עבודה

לוח זמנים לא מתוקנן

במצב זה של זמן עבודה, עובדיםסדר של ראש החברה עשוי לעיתים להיות מעורב בביצוע חובות מחוץ למשך הרגיל של המעבר, שנקבע על פי חוק. הסכם קיבוצי, כללים, הוראה מיוחדת או פעולה מקומית אחרת קובע רשימה של תפקידים ספציפיים שעבורם ניתן לספק לוח זמנים לא סטנדרטי.

הפרטים של מצב זה של זמן עבודה הואכי העובד כפוף לנוהל הכללי לעסוק בעבודה. עם זאת, לבקשת המעסיק, הוא רשאי להמשיך לעבוד כדי לבצע את תפקידו לאחר תום המשמרת או להיקרא לחברה לפני שהיא מתחילה.

נקודה חשובה

יש לציין כי במקרה של unregulatedשעות עבודה, העובדים יכולים לבצע רק את החובות שנקבעו על ידי החוזה ותיאור העבודה. כוח אדם לא יידרש לבצע משימות אחרות, לרבות לאחר סיום או לפני המעבר. הוראות סעיף 60 לחוק העבודה אינן מתירות כלל את מעורבותו של אזרח בביצוע חובות שלא צוין בחוזה.

מי יכול לקבוע לוח זמנים לא סדיר?

ב TC הוא קבוע כי במצב זהקטגוריות עבודה של עובדים, המעוגנות ברשימה מיוחדת. רשימה זו צריכה להיות מצורף הסכם קיבוצי, הצהרה על הפרטים של שעות העבודה, או פעולה מקומית אחרת של הארגון. הרשימה יכולה להיות קבועה גם בהסכמים אזוריים, סקטוריאליים ואחרים.

לוח זמנים לא סטנדרטי יכול להיות מוגדר עבור העובדים:

 • ניהולית, טכנית, מינהלית, אנשי עסקים;
 • את זמן העבודה אשר לא ניתן לקחת בחשבון;
 • הפצת זמן עבודה לפי שיקול דעתה;
 • אשר שינוי אשר מחולק לחלקים שונים משך.

עם גרפיקה לא סדירה, המעסיק זכאילערב עובדים בשעות נוספות ללא קבלת הסכמתם. כמובן, אלה צריכים להיות מקרים של צורך תעשייתי קיצוני. יחד עם זאת, העובדים אינם יכולים לסרב לפעילות כזו, אחרת תיעשה הפרה חמורה של משמעת.

ערבויות לעובדים

הגדרת עובד ללא פיקוחלוח הזמנים אינו אומר כי הם אינם כפופים לכללים הכלליים של קוד העבודה המסדיר את המוזרויות של שעות העבודה ואת הפרטים של מתן מנוחה.

לוח זמנים לא מתוקנן מרמזמיחזור. לעניין זה מעגן התורם את חובת המעביד לפצותם על - ידי מתן חופשה נוספת (שנתית ומשולמת). משך שלה נקבע על ידי הסכם קיבוצי, תקנה או פעולה מקומית אחרת, אבל לא צריך להיות פחות מ 3 ימים (לוח שנה). אם לא ניתנה חופשה כזו, ניתן לפצות את העיבוד (בהסכמת העובד) כעבודה בשעות נוספות.

סדר על תכונות של שעות העבודה

שעות עבודה גמישות

הוא הוצג לראשונה בשנות ה -80. משטר כזה היה קודם כל עבור נשים עובדות עם ילדים. לאחר מכן התפשטה פעילותה לקטגוריות אחרות של עובדים.

לוח זמנים גמיש מרמז על ארגון כזהפעילות של כוח עבודה, שבה ניתן לחלק את המסגרת, ההשלמה והמשך הכולל של משמרת (יום), עבור חלק מהעובדים או צוותי המחלקות (במסגרת קבועה מראש). במקרה זה, יש צורך לפתח באופן מלא את מספר השעות שנקבעו בחוק בתקופת החיוב. הם יכולים להיות יום, חודש, שבוע וכו '.

תכונות של זמן העבודה הםכי לוחות זמנים עבודה נקבעים בהסכמה של עובדים עם המעסיק. יחד עם זאת, ניתן לקבוע אותם בעת ההרשמה למדינה, תוך כדי עבודה. ניתן להסיק את ההסכם לתקופה מסוימת או ללא ציון תקופה כלשהי. כדי לקבוע לוח זמנים כזה, יש צו על התכונות של זמן העבודה. הוא אמור לכלול את כל התנאים בהם העובדים יבצעו את פעילותם המקצועית.

היקף היישום

תזמון גמיש יש להשתמש בהםבמקרים בהם, מסיבות חברתיות, ביתיות או אחרות, קשה להשתמש בשעות עבודה רגילות. שינוי מערכת החשבונאות יאפשר שימוש חסכוני יותר של היום יבטיח עבודה מתואמת היטב של הצוות.

אין זה מעשי להציג לוח זמנים גמיש להמשך הייצור, עם עבודה של שלושה משמרות, וגם במצב של שתי משמרות, אם לחברה אין מקומות חופשיים במפרקי המשמרות.

מצב זה יכול לשמש עם 5-, ו6 ימים בשבוע. השימוש בו אינו משפיע על תנאי הקיצוב והתשלום של העובדים, מתן הטבות, חישוב הניסיון וזכויות עבודה אחרות. שעות עבודה אלה הן מושלמות למורים, עובדי מוסדות תרבות ופנאי.

רכיבי מפתח של גרפיקה גמישה

בהתחלה ובסוף המשמרת, הזמן מסופק,המגבלות עליהן רשאי העובד, לפי שיקול דעתו, להתחיל ולהשלים את ביצוע תפקידיו. תקופה זו היא האלמנט הראשון של לוח הזמנים הגמיש. הרכיב השני הוא זמן קבוע. במהלך זה, העובד חייב להיות בחברה. לפי משך ומשמעותו, הפעם זה נחשב החלק העיקרי של היום. בעיקרו של דבר, עובד מבצע תפקידים במשרה חלקית.

הקמת תקופה קבועה מאפשרת את מהלך נורמלי של תהליך הייצור אינטראקציה שירות.

בנוסף, ישנם שני מרווחים, המאפשרים לחשב את שיעור השעות שנקבע לתקופה המשוערת:

 1. לשבור לארוחות ולנוח. ככלל, הוא מחלק את התקופה הקבועה לחלקים שווים זה לזה.
 2. תקופה חשבונאית שעליה צריך העובד לקבוע את שעות העבודה שנקבעו בחוק. זה יכול להיות חודש, שבוע, וכו '

משך תקופות

משך מסוים של אלמנטים גמישיםלוח הזמנים של מנהל הארגון קובע לפי שיקול דעתו. לוחות זמנים גמישים ניתן להרכיב בהתאם לתקופה החשבונאית, משך כל אלמנט, התנאים ליישום שלהם בכל יחידה.

שינוי בשעות העבודה

בדרך כלל בשעה 40 שעות בשבוע המרבי המותרמשך המשמרת לא יכול להיות יותר מ 10 שעות. אולם במקרים חריגים, משך הזמן המרבי של העובדים בארגון עשוי להיות 12 שעות.

דרישות חקיקה

ניתן לגייס עובדים נוספים שעבורם ניתן לקבוע לוחות זמנים גמישים. במקרים כאלה, הם כפופים לכללים המעוגנים בסעיף 99 של קוד העבודה.

תנאי מוקדם להכנסת מצב גמיששל עבודה הוא ארגון של חשבונאות מדויקת של כל משימה שהוקצו העבודה של כל עובד, הבטחת שליטה על שימוש מלא ורציונלי של זמן הן תקופות גמישות קבוע.

לוח הזמנים החלופי

הוא מניח עבודה ב 2, 3, 4 משמרות במהלךיום אחד. לדוגמה, בארגון עובדים עובדים בשלוש משמרות של 8 שעות כל אחת, ובד בבד, במשך תקופה מסוימת הם מבצעים תפקידים במשמרות שונות.

לוח זמנים כזה מומלץ להיכנסארגונים שבהם משך תהליך הייצור ארוך יותר מהזמן המותר של העבודה היומית. מצב להחלפה מאפשר שימוש יעיל יותר בציוד, להגביר את נפח המוצרים או השירותים הניתנים.

עם לוח זמנים לשינוי, כל קבוצת עובדים מבצעת חובות במסגרת המשך שנקבע של המעבר בהתאם לתוכנית. בהכנה שלו, המעסיק חייב לקחת בחשבון את הדעות של האיגוד המקצועי.

שעות עבודה

שינוי לוחות זמנים

הם יכולים להיווצר עצמאיתמסמכים או קבצים מצורפים להסכם קיבוצי. לוח הזמנים המשמרות של שעות העבודה, אשר מדגם מהם מוצג לעיל, צריך לשקף את הדרישה של סעיף 110 של קוד העבודה למתן מנוחה שבועית רצופה לעובדים (לפחות 42 שעות). מנוחה (יומי) ניתנת להחלפה לא תפחת מכפול ממספר העבודות שקדמו לה.

תרשימים מועברים לעובדים עבורחודש לפני ההקדמה. הפרה של תקופה זו מוכרת כהפרת זכותם של העובדים להודיע ​​בזמן על שינויים בתנאי העבודה. החקיקה אינה מאפשרת למעסיקים לעבוד בשתי משמרות ברציפות.

שעות עבודה של מורים

Shift מצב

במסגרת זו של ארגון תהליך העבודה, ביצוע החובות מתבצע מחוץ למקום מגורי העובדים. עם זאת, לחזור הביתה היומי שלהם אינו אפשרי.

מצב סיבוב משמש עם משמעותפינוי מתקן הייצור ממקום המעביד. עם זאת, אתה יכול להפחית באופן משמעותי את משך העבודה על בנייה, שחזור. בנוסף, מצב זה יכול לשמש באזורים עם תנאים אקלימיים מיוחדים.

מאפיין של עבודת המשמרת הוא זההצוות חי בכפרים שנוצרו במיוחד. הם מייצגים קומפלקס של בניינים ומבנים המיועדים לשירותים צרכניים ולתמיכת חיים של עובדים במהלך תקופת הייצור שלהם. פעילות העובדים מתבצעת על ידי העובדים המוחלפים.

משך צפייה

היא מעוגנת בחקיקה. תקופת המעבר מוכרת כתקופת מעבר, הכוללת את הזמן להשלמת משימת הייצור ישירות במתקן ולמנוחה חלופית בכפר. משמרת אחת יכולה להימשך עד 12 שעות ברציפות בכל יום. יחד עם זאת, משך הזמן הכולל של השעון, הכולל הן את תקופת העבודה ואת תקופת השאר, לא יכול להיות יותר מ 1 חודש.

במקרים יוצאי דופן ניתן להאריך את משך הזמן ל 3 - חודשים. עם זאת, זה דורש את דעתו של האיגוד המקצועי.

זמן מעקב במצב משמרת

עבור עבודה בתנאים כאלה, על פי החוק, היטל מופחת.

במקרה של משטר סיבוב, חשבונאות סיכום הוא נכנס.חודש או יותר, אבל לא יותר משנה. תקופת ההתיישבות מכסה את כל הזמן של העבודה, להיות במעבר ממקום השוכר או נקודת איסוף לאובייקט ובחזרה, את שאר בתנאי בתקופה זו. משך הזמן הכולל של זמן העבודה לא יכול להיות ארוך יותר מאשר מספר שעות רגיל, TC קבוע.

יום מתנפץ

שיתוף זמן מוסדר.הוראות סעיף 105 של קוד העבודה. בארגונים שבהם קיים צורך כזה בשל סגוליות תנאי הייצור, וכאשר עוצמת התהליך אינה זהה במהלך המעבר, ניתן לפצל את היום. זה הכרחי כך משך הזמן הכולל של זמן העבודה אינו עולה על משך שנקבע על ידי הנורמות.

ככלל, משטר מקוטע משמש במפעלים שפעילותם קשורה לשירות האוכלוסייה: תחבורה, ארגוני סחר וכו '.

זמן מנוחה

חובת המעביד היא להקיםתקופות שבהן העובדים פטורים מתפקידם. העובדים רשאים להשתמש הפעם לפי שיקול דעתם.

החקיקה מספקת עבור סוגי הבאים של בילוי:

 1. הפסקה במהלך המשמרת / יום.
 2. מנוחה בין המשתתפים (מדי יום).
 3. סוף שבוע
 4. - חופשה שנתית בתשלום.
 5. חגים.

במהלך המעבר, העובד מקבל הפסקה לארוחות ולנוחות. משך הזמן שלה לא יעלה על 2 שעות ולהיות פחות מ -30 דקות. ההפסקה אינה כלולה בזמן העבודה.

משך הזמן הספציפי של המזון והמזון נקבע על פי מסמך רגולציה מקומי או בהסכמה בין המעביד לבין העובד.

אם תנאי העבודה אינם מאפשרים זמן הפסקה, המעסיק חייב לספק מזון הכנסה ושאר במהלך הייצור.

תכונות של שעות עבודה וזמן מנוחה

מקרים נפוצים של אי ציות

בפועל, הפרות הבאות של הוראות קוד העבודה המווסתים את אופן העבודה והיתר מותרות לרוב:

 1. היעדר תקנות פנימיות של החברה, לוחות זמנים לחופשה, עבודה משמרת ומסמכים חשובים אחרים.
 2. אי מתן עובדים לחופשה שנתית בתשלום לעובדים במשך יותר משנתיים רצופות, וכן תקופות מנוחה נוספות לעובדים המבוצעים בתנאים מסוכנים / מסוכנים.
 3. החלפת תשלום במזומן חופשה בשימוש.
 4. תעסוקה בלילה,שעות נוספות, סופי שבוע / חופשה ללא הסכמה בכתב וחוות דעת רפואית של נשים עם תלויים קטינים (עד 3 שנים), עובדים עם ילדים נכים.

הפרה נוספת נפוצה היא אי תשלום של פיצוי כספי עבור חופשה בשימוש בעת פיטורים של עובד.

תגובות (0)
הוסף תגובה