פיקוח המדינה ופיקוח המדינה. גופי פיקוח ובקרה של המדינה

החוק

יישום פיקוח המדינה, פיקוחמיזם עירוני או אזורי נועד לזהות, למנוע ולדכא הפרות של הדרישות המנדטוריות שנקבעו בתחום הערכת ההתאמה של בטיחות ואיכות, כמו גם בתקנון של מוצרים, עבודות, שירותים. המעשים הנורמטיביים קובעים את נוהל החזקתה, ואת מעגל הנושאים שסמכויותיהם כוללות. תן לנו לשקול עוד מה פיקוח המדינה ושליטה על עמידה בדרישות חובה מייצגים.

פיקוח המדינה ופיקוח המדינה

מידע כללי

הפיקוח והפיקוח של המדינה הפדרלית מתבצע:

 1. אנשי עסקים, ישויות משפטיות, פיתוח, ייצור, מכירה, הפעלה, ניצול, אחסון והובלה של מוצרים, מתן שירותים והפקת עבודות.
 2. במרכזי בדיקה (מעבדות).
 3. בגופי ההסמכה המנהלים את הפעילות על אישור התאימות.

ספציפיות

פיקוח המדינה ופיקוח המדינהזהים בתוכן. ההבדל הוא בסמכויות של מי לבצע אותם. פיקוח, בפרט, חל על עצמים שאינם בסמכותו של הגוף המבוקר. לדוגמה, עובדי תקן המדינה יכולים לבקר בכל ארגון הפועל בשירות או בתעשייה. אותו כלל חל גם על רשויות אחרות שיש זכות פיקוח מינהלי באזור מסוים. ביניהם, בפרט, הוועדות השונות, שירות, פיקוח, הפועל בתחום של בטיחות אש, איכות הסביבה, תרופות, בריאות, כרייה, רווחה סניטרית אפידמיולוגיים, ים, ספינות אוויר ואת הנהר, וטרינריה, בנייה, מסחר, וכו ' .

פיקוח המדינה פיקוח המוניציפלי

מטרות

כיום, פיקוח המדינהשליטה המדינה לרכוש אוריינטציה חברתית כלכלית. זאת בשל העובדה כי המשימות העיקריות שלה קשורות עם אימות של קפדנות של כל הגופים הכלכליים עם הכללים והנורמות שנקבעו וחובה לכל באמצעות שבאמצעותו האינטרסים של הצרכנים, ההגנה על רכוש ובריאות הציבור, כמו גם את הסביבה מובטחת. ככיוון מפתח, אנחנו צריכים להזכיר את זיהוי, דיכוי ומניעת הפרות של הדרישות של סטנדרטים המדינה הסמכה.

בסיס נורמטיבי

יישום פיקוח ופיקוח על המדינהמוסדר כיום על בסיס החוק הפדרלי "על רגולציה טכנית", "על הגנת זכויות הצרכן", "על הבטחת אחדות של מדידות" ומספר מסמכים אחרים. בינתיים, בדיון הציבורי קיים מעשה נורמטיבי חדש המסכם את כל ההוראות וקובע את העקרונות המרכזיים לביצוע בדיקות. חוק הפיקוח והפיקוח על המדינה צפוי להיכנס לתוקף ביום 01/01/2017.

פיקוח ופיקוח על המדינה

מבנה פעילות

פיקוח המדינה (פיקוח), פיקוח מוניציפאלי בתחום הבטחת מדידות אחידות, תקינה והסמכה מחייבת אימות של הגורמים הבאים:

 1. ישויות משפטיות ויזמים פרטיים הקימו את הדרישות של תקני המדינה עבור שירותים, מוצרים ועבודות.
 2. כללים לאישור הסמכה.
 3. דרישות הסמכה של מבנים המבצעים הערכה של תאימות תהליכי ייצור, מוצרים ושירותים עם תקני בטיחות ואיכות שוטפים.

מבנה העבודה כולל פעולות אימות.ייצור, שימוש ושימוש בכלי מדידה, שיטות מאושרות, תקנים של יחידות כמויות, כמות מוצרים, מנוכרים בעת ביצוע פעולות, היקף המוצרים הארוזים באריזות מסוגים שונים. גם רשויות הפיקוח והפיקוח של המדינה נתונות לכוחות אחרים. בפרט, הם מבצעים אישור סוג, אימות של מכשירי מדידה, סטנדרטים כולל רישוי של פעילויות לייצור שלהם ותיקון.

אובייקטים

פיקוח המדינה ופיקוח המדינה נועדו:

 1. מוצרים / טובין, מוצרי עבודה, שירותים מסופקים.
 2. טכנית (תיקון, תפעולי, טכנולוגי, עיצוב, וכו ') תיעוד.
 3. מערכות בקרה.
 4. אישור (אישור תאימות) של מוצרים, שירותים, עבודות של מרכזי בדיקה / מעבדות ומבנים מורשים אחרים.
  רשויות פיקוח ובקרה של המדינה

פיקוח המדינה ופיקוח המדינה מבוצעת על מנת לוודא כי יזמים פרטיים ישויות משפטיות:

 1. דרישות חובה בשלבי הפיתוח, הכנת מוצרים לייצור, שחרורם, מכירה, תפעול, הובלה, אחסון וסילוק.
 2. כללים המאשרים את ציות השירותים, המוצרים, עבודות הסטנדרטים החלים על ידי אימוץ הצהרה.
 3. הליך הסמכה חובה.

גופים מורשים

פיקוח המדינה ופיקוח המדינהזה נעשה על פי הכללים שנקבעו על ידי Gosstandart, תוך לקיחה בחשבון את הדרישות של החוק הפדרלי המסדיר את ההגנה על זכויותיהם של ישויות משפטיות ויזמים במהלך בדיקות. מבנים מורשים הם:

 1. תקן המדינה. מטעמה פועלת יחידה מבנית, הכוללת את תחומי הפעילות של הארגון וביצוע פעולות האימות.
 2. סוכנויות ממשלתיות פדרליות, אשר כפופים לתקן המדינה. הם, בפרט, הם מרכזי הסמכה, מטרולוגיה, סטנדרטיזציה.
 3. ארגונים עם מעמד של המרכז המדעי המטרולוגי של המדינה. הם מנוהלים גם על ידי תקן המדינה.
  פיקוח ופיקוח של המדינה הפדרלית

פקידים מוכשרים

עובדים המורשים לבצע בקרה ופיקוח ממלכתי מטעם גופי הסמכה, מטרולוגיה ותקינה הם:

 1. יו"ר תקן המדינה. הוא מפקח המדינה הראשי של הפדרציה הרוסית לפיקוח על תקנים והבטחת מדידות אחידות.
 2. סגן יו"ר הגוסנדארד, ראש היחידה. תחומי אחריותם כוללים פתרון בעיות הקשורות לארגון ויישום בקרה ופיקוח.
 3. ראשי מרכזי הסמכה, מטרולוגיה,תקינה. הם פקחי המדינה הראשי של האזורים וסגניהם. מינויים ופיטורים מתפקידם מתבצע על ידי יושב ראש תקן המדינה.
 4. עובדי היחידה המבנית - מפקחי המדינה.
 5. עובדים במרכזי הסמכה, מטרולוגיה, סטנדרטיזציה.

פיקוח על תאימות ואישורהמוצרים מבוצעים על ידי מפקח המדינה או הוועדה, שהוא עומד בראשה. האימות של ציות לכללי ההסמכה נעשה על ידי קבוצה שהרכבה נקבע על ידי יושב ראש תקן המדינה.

פיקוח ואכיפה ממשלתיים

מבנים נוספים

פעילויות קואורדינטות של Gosstandartמכוני מנהלים אשר סמכותם היא לפקח על בטיחות ואיכות השירותים, המוצרים והעבודה. מבנים אלה, בפרט, כוללים:

 1. מדינת פקוח על המסחר, הגנת הצרכן.
 2. ועדת המדינה להגנת הטבע.
 3. שירות תברואתי ואפידמיולוגי. זה בודק עמידה בדרישות רגולטוריות בפיתוח, ייצור ותפעול של כל סוגי המוצרים המיובאים, כולל.

סדר כללי

הפיקוח והפיקוח על המדינה מתבצע בהתאםתוכניות שאושרו על ידי פקחי המדינה הראשי של הפדרציה הרוסית והאזורים. הפעילות מתבצעת באמצעות בדיקות אקראיות. לא יותר מ 1 / שנה, אמצעים מתוזמנים מבוצעים עבור המדינה פיקוח ופיקוח לגבי יזם אחד או ישות משפטית. עבודה לא מתוכננת נעשית במקרים הבאים:

 1. בדיקת עמידות עם מרשמים שהונפקו ליזמים וגופים משפטיים על סמך ביקורת קודמת.
 2. קבלת מידע על אי ציות,המוצגים על יצירות, מוצרים, שירותים, שינויים או הפרות בתהליכים טכנולוגיים העלולים לגרום נזק ישיר לבריאות ולחיי האוכלוסייה, הסביבה, וכן רכושם של אנשים וארגונים. מידע זה עשוי לבוא מכל נושא.
 3. הופעתה של האיום של זיהום הטבע, על החיים / הבריאות של האוכלוסייה, את הסיכון של נזק לרכוש.
 4. עררים מיזמים, ארגונים ואזרחיםעם תלונות על הפרת זכויותיהם, הקשורים לאי קיום דרישות החובה שנקבעו, קבלת מידע אחר, אושר על ידי מסמכים או ראיות אחרות המעידים על נוכחות של סימנים של פעולות בלתי חוקיות. הודעות אשר אי אפשר להקים את המחבר, לא לשמש בסיס לביצוע פעולות אימות לא מתוכננות.
  יישום של פיקוח המדינה על הפיקוח של העירייה

זכויות עובדים מורשות

פקחי המדינה יכולים:

 1. יש גישה הייצור ואת הנחות המשרד של הארגון או היזם הפרט בהתאם לנהלים שנקבעו חקיקה רגולטורית.
 2. לקבל מהנושאים את התיעוד הדרוש לביצוע פעולות אימות.
 3. החל אמצעים טכניים או כרוך מומחים מוסמכים של הארגון או הארגון בודדים בעת ביצוע תפקידם.
 4. כדי לבצע דגימה / דגימות של שירותים, מוצרים, עבודות, בהתאם לתיעוד הרגולטורי, כדי לוודא את עמידתם.
 5. לקבל עותקים של התיעוד הדרוש פיקוח המדינה ושליטה, עיבוד של התוצאות שהתקבלו.

ראש או פקיד אחר של הארגון או היזם הפרטי מספק לפקחי המדינה את התנאים המתאימים לביצוע התפקידים הישירים שלהם, בהתאם לדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות.

תגובות (0)
הוסף תגובה