כיצד לנהל את הסקר: ההליך והתנהגות

החוק

החקיקה הנוכחית מספקת עבורביצע את הסקר. הוא משמש במקרים שונים. בפרט, הוא מונה בתוך ישיבת בית המשפט כדי לבסס את השפיות של האזרח, במקרה של עצירה של נהג הרכב, אם המפקח של התנועה לפקח על בטיחות המדינה יש סיבה לחשוד כי הנושא היה שתייה לפני נהיגה. הבדיקה אינה נוגעת למצב בריאותו של אזרח. לדוגמה, היא מתבצעת בענף הבנייה. במקרה זה, מדובר בבדיקת מבנים, מבנים, מבנים לצורך עמידה בסטנדרטים מקובלים. הבה נבחן עוד כיצד לערוך בדיקה בתחומים מסוימים של פעילות.

איך לנהל בדיקה

בדיקת הנהג

סקר למצב של שכרותמבוצעת אם מפקח הפיקוח על בטיחות המדינה יש יסוד להניח כי הנהג לקח אלכוהול או חומרים נרקוטיים לפני היציאה. על פי הוראות החוק, הנוהל מתבצע בכיוון העובד. זה נעשה בנוכחות שני עדים. בנוסף, את העובדה של שליחת אזרח לבדיקה רפואית נרשם בפרוטוקול. עותק של מסמך זה מסופק לנהג.

היכן מתבצע הפרוצדורה?

בדיקה רפואית מתבצעת במוסד ייעודי. זה יכול להיות נייח או פריט נייד. ישירות את ההליך עצמו מבוצע על ידי רופא מוסמך. אם תאונה או עצירה של הרכב התרחשו באזור שבו מוסד כזה אינו זמין, הוא מבוצע על ידי פרמדיק. במקביל, לפני הבדיקה, המומחה הוא מאומן מראש. במהלכו הוא מבהיר את הסוגיות הנוגעות למטרות ולמטרות של הנוהל.

תוצאה

על פי תוצאות הבדיקה, נערכת תעודת בדיקה. הוא מורכב בשלושה עותקים. תעודת הבדיקה תכלול מידע על:

  1. תאריך ההליך.
  2. מאפייני הנושא הנבדק. סעיף זה מתאר את הופעתו של אזרח, התנהגותו, רקע רגשי, מאפייני דיבור, תלונות על המצב (אם בכלל).

על בסיס מעשה נעשה מסקנה. בהתאם לתוצאה, זה מציין אם שיכרון נוצר או לא.

ביצוע בדיקה

כללי יישום

הליך הבדיקה אינו מרמזרצף אירועים ספציפי. העיקר הוא שכל ההליכים הנכונים מתבצעים. כיום יש דעה כי הרופא קודם כל מבוצעת בדיקה ראשונית, ולאחר מכן בדיקה כדי לקבוע את הסימנים הקליניים, ורק לאחר מכן המומחה ממשיך לחקר האוויר נשף נבדק. עם זאת, בפועל זה לא תמיד כך. לרופא יש זכות להתחיל במחקר של אוויר שנשף על ידי אזרח, ולאחר מכן לעבור לאמצעים אחרים חובה. הנושא הנבדק עשוי להביע סירוב לאשר. במקרה זה, הערך המקביל ייעשה ביומן הרישום. בפועל, זה קורה כי הנוהל לא ניתן לבצע בשל מצב האזרח. במצבים כאלה, היומן מציין את הסיבות מדוע פעילויות לא יכול להתבצע.

מתקדם

במקרה של סימנים של שכרותלא יזוהה, האזרח נשלח לבדיקה על נוכחות בגוף של תרכובות פסיכוטרופיות ונרקוטיות. הליך זה מבוצע במעבדות מיוחדות של כימי-toxicological. על פי התוצאות של תעודת הסקר מונפקת, אשר מצורף המעשה. קוד הניהול אינו מספק תדפיס חובה של תוצאות ההליך. משמעות הדבר היא כי נושאת הנייר עם התוצאות אינו קשור המעשה.

סירוב בדיקה

תכונות המסקנה

הוא מונפק רק כאשרהבדיקה הוקמה עובדת נוכחות בגוף של אלכוהול בריכוז העולה על המותר. בעת ביצוע ההליך, האמצעים הטכניים שבהם מתבצעים המדידות יש להשתמש בהפסקות של 20 דקות. לגבי אזרחים שאינם נהגים, הבדיקה נערכת בנפרד עבורם. במקרים אלה, התוצאות החיוביות של סקר מקיף ישמשו בסיס למסקנה. לאחר הביצוע, האוויר נלקח כדי לבדוק את נוכחותו של אלכוהול בו, כמו גם נוזלי הגוף. יצוין כי בדיקות מעבדה במקרים כאלה הן חובה.

קטגוריות נוספות של אנשים נבדקים

בפסקה הקודמת הזכרתי את החובהביצוע הסמכה רפואית ללא נהגים. מדובר על נהגים, אנשי תעופה, אזרחים אחרים, שפעילותם קשורה ישירות למקורות של סכנה גבוהה. האחרונה, למשל, כוללת מפעילי תחנות כוח גרעיניות. עבור אלה קטגוריות של אנשים, מצב של שכרות נקבעת על ידי נוכחות של סימנים קליניים מתאימים. זה לוקח בחשבון את הריכוז של אלכוהול בגוף. זה נקבע על ידי מחקר מעבדה. במקרה של תוצאות חיוביות של הסקר, אנשים אלה מושעים מביצוע תפקידם.

בדיקה של שכרות

ריכוז

סימנים חוקיים של תוכן מותראלכוהול מוגדר בקווים המנחים לקביעת המסקנה של בדיקה רפואית. על פי המסמך, רמה קלה של שכרות היא מצב שבו אלכוהול נמצא בגוף בריכוז של 1-2%. אם בנוזלים ביולוגיים תוכן האלכוהול הוא 0.022-1 ppm, המסקנה מעידה על היעדר סימנים קליניים.

רגעים שנויים במחלוקת

נוהג בית המשפט מציין מסוימיםבעיות ביישום הכללים המסדירים את תהליך הבדיקה הרפואית. כך הוגשה לבית המשפט העליון הודעה על קריאת צו משרד הבריאות בדבר כללי הנוהל. בית המשפט קבע, במהלך ההליכים, כי עובד בריאות מוסמך יכול להסיק מסקנות שהאזרח נמצא במצב של שכרות או לא. בה בעת, לדעתו, הרופא מסתמך על האינדיקציות המתקבלות באמצעות כלי מדידה מיוחד. התובע טען בהצהרה כי יש כמות מסוימת של אלכוהול אנדוגני בגוף של כל אדם. ריכוז זה נקבע על ידי האמצעים הטכניים, וכתוצאה מכך הוא נותן אינדיקציות, לפיה הנושא מוכר כשיכור, גם אם הוא לא שתה אלכוהול. סאן ראה את הטענות הללו חדלות פירעון. בתמיכת עמדתו, התייחס בית המשפט להסבר של משרד הבריאות כי ההחלטה של ​​מכשירי המדידה המשמשים לביצוע בדיקה רפואית עולה באופן משמעותי על הכמות המותרת של אלכוהול אנדוגני. לעניין זה, חלקה אינו נקבע ביישום הנוהל. לפיכך, הריכוז הנוכחי אינו משפיע בשום אופן על תוצאות הבדיקה הרפואית. תביעת הנושא נדחתה. יחד עם זאת, בית המשפט הכיר כי בתהליך הסמכה רפואית יש צורך לקחת בחשבון את השגיאה הקיימת של מכשירי מדידה בשימוש. החקיקה כיום הקימה אותו בשיעור של 0.16 מ"ג / ליטר של אוויר.

סקר עבודות נסתרות

חוות דעת מומחה

מומחים רבים מציינים זאתבפועל, נורמות רבות סותרות זו את זו. במקרה זה, בדיקה רפואית ישירה מתבצעת באמצעות מכשירי מדידה מיוחדים. זה, בתורו, נותן את המומחים סיבה להאמין כי כדי לבצע את ההליך אין צורך לקבל שום ידע מיוחד בתחום הבריאות. בינתיים קובעים הכללים את החובה לערוך בדיקה של רופאים מוסמכים ושל מוסד ייעודי. כל הדקויות האלה צריכות להיזכר במקרה הצורך לעבור את המבחן. בעת ביצוע בדיקה גופנית על ידי רופא, מומחים ממליצים לעקוב מקרוב אחר ציות לדרישות סטטוטוריות. ביצוע טעויות, אפילו במקרים קלים, עלול לגרום לבעיות חמורות.

בדיקות תעשייתיות

במהלך פעולת הציוד המבוצעסדרה של פעילויות שמטרתן לאשר את בטיחותם ויעילותם של מתקנים. שלא כמו אבחון, מתבצעת הסמכה טכנית ביחס ליחידות, אשר השימוש בהן טרם פג. במקרה זה, במסגרת הנוהל, בדיקות מעבדה לא מבוצעות. על פי תוצאות פעולות האימות, נעשה שימוש מתאים בדרכון הטכני של הציוד. לפני עריכת הסקר נאסף רשימת אובייקטים הנסקרים. אלה כוללים, בפרט, כלי המשמש תחת לחץ, מבנים, מבנים, מכשירים שונים, וכו 'הבדיקה הטכנית מתבצעת על ידי מומחים של מבנים מסחריים בעל זכויות מתאימות מוסמך על ידי המעבדה NDT. ככלל, הנוהל מתבצע על פי התוכנית. תדירות הבדיקות נקבעת על ידי יצרן הציוד או על ידי חקיקה.

תעודת בחינת עבודות

כדור של בנייה

החקיקה מספקת חובהסקר עבודות נסתרות. הליך זה מבוצע על מנת להעריך פעילויות מסוימות. בפרט, העבודה נבדקת, תוצאות אשר משפיעות על הבטיחות של האובייקט, אבל, על פי הטכנולוגיה שאומצה, אינם נגישים לפיקוח לאחר תחילת הייצור של הפעולות הבאות. ההמחאה נעשית ביחס לחלקים השלמים של רשת ההנדסה ומבני הבניין, חיסול הליקויים בהם הוא בלתי אפשרי ללא נזק לגורמים הקשורים אליהם לאחר מכן. לכן, לפני ביצוע הסקר, חלק של האובייקט הוא מפורק. בתהליך ביצוע ההליך, עשויים להשתתף עובדי המבנים הממשלתיים הרלוונטיים. במידת הצורך, מומחים עצמאיים עשויים להיות מעורבים באימות. מבקר האירועים חייב להיות לא יאוחר משלושה ימים לפני שהם מתחילים להודיע ​​למשתתפים אחרים על עיתוי ביצועם. תוצאות הקבלה נרשמות בתעודת הבדיקה של עבודות. היזם (הלקוח) יש את הזכות לדרוש אימות מחדש של האובייקט לאחר חיסול ליקויים.

הליך בדיקה

מסקנות

כפי שניתן לראות, הליך הבדיקההמוחזקים בתחומי פעילות שונים ובלתי קשורים. בכל המקרים הוא מוסדר בחוק. המטרה העיקרית של אמצעי האימות היא לקבוע את הציות של מצב הציוד, בריאות האדם, מבנים, מבנים וכו 'עם הדרישות שנקבעו. בתעשייה, הסמכה כוללת הערכה של רמת הביצועים של אובייקטים. לעתים קרובות, לא רק את הביצועים של הארגון, אלא גם את הביטחון של כוח האדם תלוי בתוצאות הבדיקה. מורכבות מסוימת היא הנוהל להערכת איכות העבודות הנסתרות. הבעיה העיקרית היא כי זה לא יכול להתבצע ללא נזק כלשהו אלמנטים מבניים קיימים. בינתיים, הנוהל הוא חובה, שכן התוצאות שלו לקבוע את איכות הצעדים שננקטו, אשר יש השפעה על הבטיחות של הבניין כולו. מטרות דומות נרדפים על ידי נהגים modding. ההבדל היחיד הוא כי האימות הוא הכרחי כדי לאשר את היעדר איום של הנהג על משתמשי כביש אחרים. אם תוצאות הבדיקה מראות נוכחות של אלכוהול בגוף, האזרח יהיה משולל הזכות להפעיל את המכונה. ראוי לציין כי החקיקה הנוכחית הידקה את האחריות לנהגים שיכורים. כאשר מחדש נעצר, הנהג עומד בפני עונשים פליליים.

תגובות (0)
הוסף תגובה