280 סעיף של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית עם פירושים. קריאה ציבורית לפעילויות קיצוניות

החוק

כיום, באינטרנט, מידע יכול להיותכל נושא, כולל משפטי. ישנם מספר עצום של אתרים המכילים את התוכן של מאמרים של קודים קיימים עם הערות של עורכי דין. משאבים אלה כפופים לדרישות מוגברות. זה נכון במיוחד לגבי מידע על עבירות פליליות.

280 מאמר укрф

לאחרונה, המצב הבינלאומילא יציב. אזרחים רבים מעורבים בארגוני טרור, מבצעים פשעים חמורים נגד האנושות. עבור פעילות זו, החקיקה המקומית מספקת עונשים פליליים. עם זאת, הסכנה היא לא רק השתתפות ישירה בפיגועים, אלא גם הנטייה של אנשים להצטרף לארגוני טרור.

בבריטניה קיים סעיף 280 "קורא לציבור לביצוע פעולות קיצוניות". מקור http://www.ugolkod.ru/statya-280 סימני ההרכב וסוגי הענישה ניתנים, וכן פרשנות קצרה לנורמה זו. נבחן את תוכן המאמר ואת ההסברים המורחבים אליו.

תוכן נורמלי

חלק 1 של סעיף 280 לחוק הפלילי קובע את העונש על קריאות פומביות לקיצוניות. אשם ניתן להזדהות:

 • ההתאוששות הכספית בסכום של 100-300 אלף רובל. או להלחין את סכום ההכנסה במשך 1-2 שנים.
 • עד 3 שנות עבודה בכפייה.
 • מ 4 עד 6 חודשי מעצר.
 • מאסר עד 4 שנים עם האיסור להחליף משרות או פעילות של מינים מסוימים במשך 4 שנים.

אם המעשים המפורטים בוצעו עםבאמצעות מידע ורשתות תקשורת (כולל האינטרנט) או בתקשורת, העונש הוא קשה יותר. אשם במקרים כאלה פנים של עד 5 שנות עבודה בכפייה או מאסר. בנוסף, האיסור המפורט לעיל עשוי להיות זוקף עד 3 שנים. בעת מינוי שלילת חירות, ההגבלה היא חובה, וכאשר גזר הדין לעבודת כפייה, היא נקבעת לפי שיקול דעתו של בית המשפט.

מאמרים 280 282 של הפדרציה הרוסית

הערות על סעיף 280 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

הבסיס המשפטי לחבות שנקבע בהוראה הנדונה הוא הוראות סעיפים 13, 14, 29 של החוקה.

עם כניסתה של 280 מאמרים בחוק הפלילי המחוקק הונחה, כולל,הוראות האוסרות על התעמולה של עליונות גזענית, לאומית, לשונית, חברתית ואחרת, נורמות של מעשים משפטיים בינלאומיים. בפרט, את הוראות ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת 1948, האמנה משנת 1966, הצהרת האסיפה הכללית של האו"ם משנת 1981, האמנה בדבר ביעור האפליה הגזעית בכל צורה שהיא משנת 1965, האמנה להגנה על החירויות הבסיסיות 1950, אמנת שנגחאי למאבק בגזענות, הפרדה וטרור של 2001

ניתוח סעיף 280 לחוק הפלילי עם הערות COP על חוקתיות של הוראות שלה יכולשים לב להלן. בית המשפט מפנה את תשומת הלב לעובדה שהחוקה של הפדרציה הרוסית מבטיחה חופש ביטוי וחשיבה לכל, האוסרת בו זמנית תעמולה, תעמולה המסיתה שנאה או עוינות מטעמים גזעיים, לאומיים ואחרים.

פיתוח הוראות חוקתיות והוראות של כלים בינלאומיים, 280 סעיף של החוק הפלילי מציינת את האיסורים, המבטיחה אחריותלא על כל פעולה, אלא על ביצוע פומבי ומכוון למעגל בלתי מוגדר של נושאים. מכאן נובע כי הוראות סעיף זה אינן יכולות להיחשב כנוגדות ערבויות חוקתיות.

סעיף 280 בריטניה RF עם הערות

אובייקט

הפשע קודם כל פוגע ביחסי ציבור, המתהווים בתחום הבטחת ההגנה על המערכת הפוליטית, המערכת החוקתית והביטחון של המדינה.

חפץ נוסף הוא החירויות, האינטרסים, הכבוד, הכבוד של אזרח ואדם.

קיצוניות

280 סעיף של החוק הפלילי הוא שמיכה, כלומר התייחסות. כדי להבין את מהות הפעילות הקיצונית, יש להתייחס לחוק הפדרלי מס '114.

בהתאם להוראות חוק זה, הקיצוניותקוראים לפעילויות של ארגונים וארגונים דתיים, ציבוריים או אחרים, תקשורת, יחידים, הקשורים לתכנון, הכנה, ארגון וביצוע פעולות שמטרתן:

 • שינוי בכפייה של הסדר החוקתי;
 • המערערים את ביטחונה של המדינה;
 • ניכוס / תפיסת כוח;
 • יצירת תצורות מזוינות בלתי חוקיות (קבוצות חמושות בלתי חוקיות);
 • הפרת שלמות המדינה;
 • הסתה של עוינות מכל סיבה שהיא, לרבות אלה הקשורים לפעולות אלימות או לערעורים;
 • ביצוע פיגועים;
 • השפלה של כבוד העם.

כתבי-עת 280 RF

הקיצוניות כרוכה בביצוע מסיביתסיסה, מעשי ונדליזם, בריונות המבוססת על שנאה פוליטית, אידיאולוגית, דתית, לאומית, עוינות נגד קבוצה חברתית מסוימת. זה כולל תעמולה, הפגנה פומבית של סמלים / סמלים פאשיסטיים, מימון הפעולות הנ"ל או מתן סיוע אחר עבור הוועדה שלהם.

הפרטים של הפשע

בבית המשפט בפועל תחת סעיף 280 של החוק הפלילי כאשר מחליטים על פרסום הערעוריםיש לשקול את השיטה, המיקום, ההגדרה ונסיבות אחרות של המקרה. ערעור יכול להיות מופנה אל קבוצה של אנשים במקום ציבורי, בעצרת, מפגש, הפגנה. שיחות ציבוריות הן הודעות בעלונים, על כרזות, באינטרנט (באתר, בבלוג, בפורום), וכן מופץ באמצעות דואר מאוורר לכתובות דוא"ל.

עיצוב פעולה

הקומפוזיציה שצוין בהוראת סעיף 280 של החוק הפליליRF הוא רשמי. העבירה נחשבת כאילו הושלמה בזמן הפצה / השבעה פתוחים. במקרה זה, הודעה אחת כזו מספיקה.

עם זאת, אין זה משנה אם ניתן היה לגרום לאנשים לבצע פעולות קיצוניות או לא.

בית המשפט תחת סעיף 280 של הפדרציה הרוסית

ניואנסים

שכפול, ייצור, אחסון חומריםשכן הפצתם לצורך תעמולה של פעילות בלתי חוקית אינה כרוכה בחובה בנורמה הנחשבת. שלב ההכנה לחדירה זו אינו מעניש, שכן הוא עצמו מתייחס למעשים מתונים.

כלל דומה חל במקרה של הכנה לפשע עם תכונות מחמירות (חלק 2).

אם הקריאות לקיצוניות עוררו מהומות או התקוממות מזוינת, העבירה מוסמכת על ידי שילוב של מאמרים (280, 212, 279).

תיחום של מעשים

בפועל, יש לעיתים קרובות קשיים בפעולות מתאימות סעיף 280, 282 לחוק העונשין. שני הפשעים האלה חייבים להיות מובחנים על ידי התכונות הבאות.

על פי הנורמה, העונששהוטל רק על פנייה ציבורית לקיצוניות. הפצה פומבית של מידע המצדיק את הצורך בביצוע פעולות בלתי חוקיות ביחס לאזרחים בני גזע אחר, זיקה דתית, לאום וכו ', או מידע המצדיק זאת, זכאית לפי סעיף 282.

יש צורך להבדיל את ההצהרות באשר אישר את הצורך לבצע פעולות בלתי חוקיות (סעיף 282) וקורא הוועדה שלהם (סעיף 280). במקרה האחרון, דברו על סוג הפעילות שמטרתה להסית שנאה.

הערות על סעיף 280 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

לדוגמה, באינטרנט פורסם וידאו שבוזה מוכיח את העובדה כי בני גזע אחד מודחקים על ידי אנשים השייכים לגזע אחר, דוגמאות ניתנות להשמדתם ולשלילתם של אנשים, ביצוע מעשים חמורים במיוחד. במצב זה יש סימנים להרכב של 282 מאמרים.

אם המסקנה של הודעת וידאו באה לידי ביטויהמסקנה כי אתה צריך להתאחד נגד המדכאים ולהתחיל להרוג אותם, אז הבקשה כפופה לאמנות. 280. בנוסף, במעשה 282 מעשה זה אינו כשיר.

החלק הסובייקטיבי

המעשה הקבוע בסעיף 280 נעשה בכוונה. במקרה זה, הכוונה יש להתמקד ישירות.

האדם האשם מבין את אי-חוקיות ערעוריו, אך רוצה לבטא אותם.

סעיף 280 קורא לציבור פעילויות קיצוניות מקור http www www ugolkod ru statya 280

יש לבסס את המניעמשך היחסים הבין-אישיים בין הפושע לבין הקורבן, נוכחות / היעדר קונפליקטים שאינם קשורים להשקפות אידיאולוגיות, לאומיות ואחרות, השייכות לכל קבוצה חברתית או דתית.

תגובות (0)
הוסף תגובה