מהי חובה צבאית? הגדרה, תכונות, דרישות ומשפט. החוק הפדרלי "על חובה צבאית שירות צבאי"

החוק

השירות הצבאי ברוסיה של היום הואהחובה החוקתית של צעירים רבים. מעבר השירות הצבאי מוסדר על ידי החוק הפדרלי "על החובה הצבאית", הקובע את ההוראות העיקריות הנוגעות לגיוס, הכשרה לשירות, פיטורים וכו '. מאמר זה ישקול בפירוט את המעשה הנורמטיבי שהוגש.

על מה החוק?

מהי חובה צבאית? התשובה לשאלה זו מצויה בסעיף 1 לחוק הפדרלי מס '53. רשומות צבאיות, הכשרה לשירות, קריאה, מילוי תפקיד צבאי, שהייה במילואים, אימונים צבאיים - כל התופעות הללו יוצרות את המושג "חובה צבאית". לפיכך, נושא הפעולה הנורמטיבית הנדונה הוא סדרה של תפקידים וסמכויות שונים בעלי אופי צבאי.

אם מדובר בגיוס או בתקופת צבאחובה צבאית מוסדרת על ידי חוקים הפדרליים נפרדים בעלי אופי חוקתי. חוקים אלה מספקים הכשרה צבאית, גיוס ושירות במלחמה.

אין להתבלבל עם תפיסת החובה הצבאיתשירות צבאי. על פי החוק, שירות כזה מתייחס לסוג הפעילות של מדינה בעלת אופי צבאי מיוחד. השירות הצבאי הוא חלק בלתי נפרד משירות צבאי. שתי התופעות הללו מתבצעות על ידי חיילים - אזרחים רוסים מבוגרים, מידע על אשר מאוחסן בתיעוד של רישום צבאי.

על תפקידה של המדינה

מהי חובה צבאית? זהו, קודם כל, השירות הציבורי. בשל אופי המדינה, רשויות מסוימות יש מספר חובות כדי להבטיח את מילוי חובות המקביל על ידי אזרחי רוסיה. כאן ראוי להדגיש:

 • הודעה של אזרחים על השיחה על ידי חלוקת את סדר היום;
 • מתן האזרחים עם הופעה בזמן הרישום הצבאי ומשרדים הגיוס;
 • לשלוח לצבא הצבאי את המסמכים הרלוונטיים על אדם מסוים בתקופה של שבועיים.
  מהי חובה צבאית

על פי החוק הפדרלי "על החובה הצבאית", על הגופים המבצעים לספק איכותית בזמן הכשרה ושירות צבאי על ידי אזרחים רוסים.

הבטחת ביצוע השירות הצבאי

אילו פעילויות יש לבצע עבורביצוע אזרח איכות השירות הצבאי הרוסי? על פי סעיף 5 לחוק "בתפקיד צבאי" פעילויות אלו כוללות אבחון רפואי, להתקשר או הודאה להתכווץ סוג שירות, כניסה לארגונים צבאיים חינוכיים, תוכניות אימונים צבאיות שונות עבור תפקידים שונים אלה, ארגון פעילות מקצועית של משרדים צבאיים, יצירת עתודות התגייסות וכו ' במקרה זה, החוק קובע כי עובד בחוזה שנקרא להסתמך תשלומים במזומן רווחים חודשיים.

על רישום צבאי

החלק השני של החוק הפדרלי "על גיוס חובהשירות צבאי "מוקדש לארגון של רישום צבאי מה זה אירוע זה, לפי סעיף 8, זה מבחן של אזרחים על עמידה עם אנשים הזכאים לשירות צבאי כאמור בתיעוד.ב הפדרציה הרוסית, כל האזרחים חייבים להיות רשומים עם חריגים כאלה. אנשים שכבר עברו שירות צבאי או פטור ממנה, וכן אזרחים רוסים שחיו זמן רב מחוץ למדינתם.

FZ על גיוס חובה

הנוהל לביצוע סדרי רישום צבאייםסניף הפועל הפדרלי. איזה סוג של נתונים על האזרחים מתבקשת על ידי גופים ממשלתיים וגופים ממשלתיים מקומיים? על פי החוק, זהו תאריך הלידה, שם משפחה ושם פרטי, מצב משפחתי, מקום עבודה, מידת הכושר לשירות, חינוך ומידע אחר.

על פי סעיף 10, כל אזרחי רוסיהיש אחריות מסוימת בתחום החשבונאות הצבאית. זוהי ההופעה בזמן ההרשמה הצבאית במשרד הגיוס, מתן מידע מדויק על עצמם, אחסון זהיר של כרטיס צבאי או תעודת זמני.

על הכנות לשירות צבאי

מהו גיוס חובה? כאמור, מדובר בשורה שלמה של פעולות בתחום הצבאי. ראוי גם להדגיש את ההכנה לשירות, אשר מוסדר כחוק על ידי סעיף 3 של החוק הפדרלי "על אחריות צבאית שירות צבאי."

FZ על גיוס חובה ושירות צבאי

סעיף 11 מדבר על הכנותשירות בעל אופי מחייב. הוא כולל חינוך פטריוטי, רכישת ידע בסיסי, הכשרה במסגרת השתלבות בחינוך של קישור כללי ממוצע ובדיקה רפואית. בחלק מהמקרים, האימונים בהתמחויות צבאיות מיושמות. על פי סעיפים 12 ו -13, הכנה לשירות צבאי מתחילה בבית הספר. וזה לא הולך ללשכת הגיוס הצבאית, אלא על ניהול מחנות אימונים אזרחיים. סעיף 14 מסדיר חינוך פטריוטי בנפרד. התוכנית כאן היא הוקמה על ידי הממשלה, הגוף האזורי יכול להשלים את זה.

על השיחה הצבאית

במאמרים 22-31 של החוק הפדרלי "על צבאאחריות "מתאר את ההליך ליישום הטיוטה הצבאית, והוא כפוף לכל הבוגרים שלא הגיעו לגיל 27. הן צבאיות והן לא צבאיות, אך מחויבות להיות.

חוק הגיוס

לא ניתן לקרוא לשירות של אזרחיםפטורים משירות צבאי, וכן אנשים שקיבלו דחיית עבודה. הערעור עצמו מתממש לאחר פרסום הצווים הנשיאותיים הרלוונטיים.

השיחה כוללת השתתפות באבחון רפואי ובישיבה של ועדת הגיוס הצבאית.

על שירות החוזה

שירות צבאי החוזה גםמוסדר על ידי החוק הפדרלי "על חובה צבאית שירות צבאי." בפרט, כדאי לשים לב למאמרים 32-35. מהו החוזה עצמו לשירות צבאי? זהו מסמך המציין בבירור את מועד השירות, תנאי החוזה, עקרון ההתנדבות של האזרח, תשלום וכו '.

 FZ על שירות צבאי ושירות צבאי
המסמך עצמו הוא בין אזרחמשרד הביטחון, המייצג את כל המדינה. מרגע חתימת החוזה נכנס לתוקף. אבל הוא מפסיק את עבודתו רק במונחים שנקבעו במסמך עצמו.

מהן הדרישות לאזרחיםכניסה לשירות צבאי? על פי סעיף 34, זו רמה נאותה של כושר גופני, חינוך מיוחד והכישורים.

על מעבר של שירות ופיטורים

אז מה זה גיוס? למרות העובדה כי מדובר בכל קבוצה של כל מיני תופעות, מלכתחילה - זה הנוהל של השירות. סעיף 36 מסדיר את התהליך הזה בפירוט. על פי החוק, הם משרתים בצבא הרוסי או בגופי הביטחון של המדינה. אזרחים יכולים להישלח לכל הכוחות האחרים רק בצו של ראש המדינה.

החוק הפדרלי על גיוס חובה
השירות הצבאי עשוי לכלול:

 • להיות בנסיעת עסקים;
 • תפקידים רשמיים;
 • השתתפות בתרגילים;
 • להיות על הטיפול;
 • עמלות עוברות;
 • להיות בשבי (אם זה לא מרצון);
 • השתתפות בחיסול אסונות טבע ועוד.

פיטורים משירות מגויסים מתרחשים לאחר 12 חודשים מתחילת השירות, ולקבלנים, בהתאם למועדים שנקבעו במסמך החתום.

תגובות (0)
הוסף תגובה