תקנות צבאיות ומרכיביו

החוק

האמנה הצבאית של הכוחות המזוינים היא הקשתחוקים, כללים ותקנות המכוונים אנשים הנמצאים בשירות דחוף או חוזי בצבא. זה מובנה מחולק קטעים וסעיפים פנקס התייחסות. התקנות הצבאיות של הפדרציה הרוסית מורכבות מארבעה חלקים:

  • תקנות צבאיות
    את אמנת חיל המצב ואת השמירה,
  • תקנות משמעת,
  • חוק שירות פנימי,
  • קודח חוק.

כל אחד מרכיבים אלה מסדיר נפרדתחום פעילות. חלוקה זו התפתחה לאחר תום המהפכה שהתרחשה ב -1917. לפני כן הוסדר השירות הצבאי במסמכים נורמטיביים אחרים. כך, למשל, החוק הצבאי של פיטר הגדול שימש עד תחילת המאה ה -20. חלק מעקרונותיה נשמרו בהקשר המודרני.

תקנות הצבא של הפדרציה הרוסית
מגילת שירות פנימי

חיי היומיום של החיילים מוסדריםאת האמנה של השירות הפנימי של הפדרציה הרוסית. הוא מתאר את עיקרי ההוראות בדבר פעולותיהם של חיילים, סמלים וקצינים בעתות שלום. בנוסף, אמנת השירות הפנימי מתארת ​​את התנאים לשמירת הצריפים, את סדר המינוי בתלבושות וסוגים אחרים של שירותים. בנפרד, ניתן לבודד את רשימת החובות המופיעות בחלק זה. כאן מתוארת האחריות העיקרית של פקיד, כמו גם אלה ההולכים לתוך השמלה על ידי החברה, המזנון, וחלק.

תקנות משמעת

מושגי הוותק והכפיפות מתוארים בתקנות משמעת. כמו כן יש מידע על הסמכויות שיש פקידים ביחס הכפופים להם. התקנות הצבאיות בסעיף זה מתארות את נוהל הטלתם והסרתם של קנסות והגמולים, הצעת הצעות והגשת תלונות. ראוי לציין כי כללי התקנון המשמעתי חלים על אנשים שכבר עברו שירות צבאי ופוטרו בשמורה, במקרה שהם לובשים מדים צבאיים ומופיעים בה במקומות ציבוריים.

אמנת חיל המצב והשמירה

השומר וחיל המצב מבצעיםהמשימה החשובה ביותר היא להגן על מחסנים עם נשק ותחמושת, ציוד צבאי שטח של היחידה. מסיבה זו, העונש החמור ביותר על הפרת כללי ביצועו צפוי מראש. מגילת חיל המצב והמשמר שירות מתאר את החובות של אנשים נכנסים לתלבושת, כמו גם את הניואנסים של חובות פריקה.

תקנות צבאיות של פיטר 1
תקנות בנייה

מראה מסודר יישור תרגיל הואהמאפיינים של כל חייל. האמנה הצבאית מגדירה לא רק את הכללים לשמירה ולבישת מדים צבאיים, אלא גם את אופן התנועה על ידי צעדים לוחמים וצעדים, אלמנטים של טיפול בנשק ובדגל. כל זה מתאר את תקנות התרגול, נותן הוראות ספציפיות על מרכיבי המקדחה, ברכה צבאית ותופעות חיצוניות אחרות של אימון חיילים.

נדרשות תקנות צבאיות לכל היחידותשל הכוחות המזוינים. מסיבה זו, היא נקראת צבאית כללית. אי ציות לכללים ולתקנות שלה עלול לגרום לפעולה משמעתית או לאחריות פלילית. מקרים של הפרות חמורות במיוחד של הוראות האמנה הצבאית נחשבות בבית משפט צבאי.

תגובות (0)
הוסף תגובה