החלק הצבאי כמושג המבנה של הכוחות

החוק

ביצוע משימות שונותחיילי המדינה בתנאים שונים של מצבה, דורשים יצירת תצורות צבאיות על בסיס קבוע או זמני. בהתחשב במסורות מבוססות, כגון: יחידה, יחידה צבאית, יחידה ואגודה.

יחידה צבאית

היסטוריה

עד אמצע המאה התשע-עשרה ברוסיתהאימפריה, המושג "יחידה צבאית" קיבלה משמעות אחרת, שהורכבה כמו כל תצורה מזוינת של הרכב קבוע. כדי לשפר את מבנה הצבא, מסמכים המסדירים את המדינה, דנים ומבצעים אמצעים לחימוש מחדש, שיפור איכות ההכשרה של חיילים, הוקמה ועדה מתאימה על פי הצו האימפריאלי ב -1855. בהתבסס על תוצאות פעולותיו, החל מבנה הכוחות המזוינים לרכוש את הדימוי, אשר בשינויים המודרניים ידוע לכולם.

מבנה

 יחידות צבאיות של סוומורסק

היחידה הצבאית (או פשוט חלק) היאלחימה עצמאית ארגונית, מבנה מינהלי וכלכלי של הכוחות המזוינים. לתכונותיה החיצוניות יש לייחס את עבודתם של המשרדים והמתקנים הצבאיים, הדואר והכתובת הטלגרפית, הבול, וכן נוכחותו של דגל הקרב.

הוא כולל יחידות קטנות יותר - יחידות. בהתאם לסוג ולחיילים יש הבדלים בשמות היחידות.

היררכיה של יחידות צבאיות

המבנה הצבאי המינימלי נקראהיחידה הצבאית שייכת ליחידה הגדודית. קודם לכן, הגדוד היה היחידה הטקטית העיקרית, כולל הגדודים ויחידות נפרדות. בשלב הנוכחי של התפתחות הצבא, החליפו אותו (וגם את חטיבותיו) בחטיבות. כדוגמה, אתה יכול לתת Severomorsk. ליחידות הצבאיות המוצבות בו מעמד שונה. זה נובע מהבדלים במשימות שהם פותרים - הן במהות והן מבחינת הזדמנויות או צורך.

יחידה צבאית של קמנקה

בנוסף, יש יחידות צבאיותמעמדו של הפרט. לגדודים ולחברות הפרטיות יש גם את כל התכונות החיצוניות של יחידה צבאית, הקיימות כיחידות עצמאיות, אך הן נפרסות, ככלל, יחד עם תצורות גדולות יותר. המופע שלהם נובע מן הצורך לפתור משימות ספציפיות, כגון, למשל יחידות ייעודיות - 459 ORSPN (חברה נפרדת של כוחות מיוחדים Turkvo, אשר עבדו למטרות מיוחדות DRA).

המונח "תרכובת" משמשהבנה של להיות תחת פיקוד מאוחדת של מספר יחידות. זה כולל את החלוקה והבריגדה, אבל במקרה שמספר גדודים וחברות נפרדים.

שמות יחידות צבאיות

לכל יחידה צבאית יש שם משלהנתונים מותנים ותקפים. המספרים התקפים מוקצים מספרים, שמות כבוד ותארים של פרסים, אשר חלק מהם הוענק, כמו גם שם רגיל. עבור התכתבויות לא מסווגות, נעשה שימוש בשם זמני. זהו מספר של חמש או ארבע ספרות, תלוי בהשתייכות לסוג כוח הכוח של המדינה. כדוגמה, אנחנו נותנים את העיר Kamenka. ביחידה הצבאית מספר 02511, המתפרסמת בה, יש שם מקביל - 137 חטיבת רובים ממונעת.

יחידה צבאית
עבור תצורות אלה שאין להם כזהשם מותנה, השם האמיתי שלהם משמש, מבלי לחשוף את ההתמחות. לדוגמה, 371 מחסן משולב מכונה "371 מחסן".

תגובות (0)
הוסף תגובה